ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นราธร-อุรัชนา ศรีชาพันธุ์ ถูกฟ้องล้มละลาย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “นราธร ศรีชาพันธุ์ และ อุรัชนา ศรีชาพันธุ์ ถูกบริษัท ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด ยื่นฟ้องล้มละลาย

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ส.799/2567 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย บริษัทฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายนราธร ศรีชาพันธุ์ ลูกหนี้ที่ 1 และนางอุรัชนา ศรีชาพันธุ์ ลูกหนี้ที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้ หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

Advertisment

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้

และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://ratchakitcha.soc.go.th

สำหรับนราธร ศรีชาพันธุ์ เป็นอดีตเป็นนักเทนนิสทีมชาติไทย เป็นบุตรชายคนกลางในจำนวน 3 คน ของชนะชัย และอุบล ศรีชาพันธุ์ และเป็นพี่ชายของภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสชื่อดังชาวไทย เคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันทั้งซีเกมส์ และเอเชียนเกมส์ รวมทั้งยังเล่นเทนนิสอาชีพประเภทคู่กับภราดร และวิทยา สำเร็จ อดีตนักเทนนิสตัวแทนทีมชาติไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการ

ส่วน บริษัท ฮาร์โรว์ เอเซีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียน 490 ล้านบาท

Advertisment