สงกรานต์ 2567 ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี สายไหนบ้าง ฟรีถึงวันไหน

สงกรานต์ เดินทาง

เทศกาลสงกรานต์ 2567 ขึ้นทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี สายไหนบ้าง ฟรีถึงวันไหน เช็กรายละเอียด ที่นี่

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงหนึ่งของปีที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นจำนวนมาก และมีปริมาณรถสัญจรบนถนน ทางด่วน ทางหลวง มอเตอร์เวย์ เป็นจำนวนมาก

และในทุก ๆ ปี ผู้ดูแลทางด่วน ทางหลวง มอเตอร์เวย์ จะเปิดให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ใช้บริการได้ฟรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทาง

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมรายละเอียดการยกเว้นค่าผ่านทาง ทางด่วน ทางหลวง มอเตอร์เวย์ แต่ละสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ดังนี้

ทางด่วนขึ้นฟรี 6 เส้นทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษในสายทางอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก โดยดำเนินการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 6 สายทาง ดังนี้

Advertisment
 • ทางพิเศษบูรพาวิถี
 • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
 • ทางพิเศษฉลองรัช

ยกเว้นค่าผ่านทาง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น.

 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 • ทางพิเศษศรีรัช
 • ทางพิเศษอุดรรัถยา

ยกเว้นค่าผ่านทาง ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น.

มอเตอร์เวย์ฟรี-เปิดใช้งานกรณีพิเศษ

กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 สาย โดยตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง จำนวน 2 สายทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ดังนี้

Advertisment
 1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-บ้านฉาง)
 2. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี และ พระประแดง-บางขุนเทียน)

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 7 วัน

นอกจากนี้ กรมทางหลวง เปิดให้ใช้งานมอเตอร์เวย์ อีก 2 สาย เป็นบางช่วง ดังนี้

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) เฉพาะช่วง อ.ปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา

 • เปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) เฉพาะช่วง ด่านนครปฐมตะวันตก-ด่านกาญจนบุรี
 • เปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันพุธที่ 21 เมษายน 2567 โดยเปิดให้เข้า-ออก เพิ่มเติมได้บริเวณ ด่านท่าม่วง และด่านท่ามะกา (เฉพาะช่วงสงกรานต์เท่านั้น)
สำหรับช่วงหลังสงกรานต์ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
 1. เปิดใช้ทุกสุดสัปดาห์ เฉพาะวันศุกร์ เวลา 15.00 น.-วันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. เท่านั้น
 2. เข้า-ออก ได้เฉพาะบริเวณด่านนครปฐมตะวันตกและด่านกาญจนบุรี

ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง