ยืนยันแล้ว! “สรรเสริญ” ยันคำสั่งนายกฯ คืนเก้าอี้ 4 นายกอบจ. ตรวจสอบแล้วไม่ผิด

แฟ้มภาพ

จากกรณีมีการเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6 /2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่19/2558 ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 43/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ นั้น นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อรายชื่อต่อไปนี้ กลับไปดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิม 1.นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ยโสธร 2.นางมลัยรัก ทองผา นายกอบจ.มุกดาหาร 3.นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ 4.นายชัยมงคล ไชยรบ นายกอบจ.สกลนคร ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ต่อมา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงว่า ภายหลังกระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้ให้ต้นสังกัดตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้ง 4 ราย ปรากฏว่าไม่มีความผิดอย่างที่ถูกข้อกล่าวหา มท.จึงทำเรื่องแจ้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้ดำเนินการ จากนั้น ศอตช.ได้รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ซึ่งก็ได้มีคำสั่งให้คืนตำแหน่ง 4 นายกอบจ.

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์