เขื่อนหยุดปล่อยน้ำ ฉุด “แม่น้ำน่าน” ลดฮวบกว่า 2 เมตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลก ได้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน ทำให้แพของชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่าน จำนวนกว่า 20 หลัง ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านต้องคอยปรับระดับของแพ ตามแม่น้ำที่ลดลง โดยที่สถานีวัดระดับน้ำ N5A วัดระดับน้ำแม่น้ำน่าน เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา(วันที่ 26 กันยายน 2561 ) สูงเพียง 0.77 เมตร เท่านั้น ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 76.19 ลบ.ม. ต่อวินาที ซึ่งถือว่าน้อยมา บางช่วงแม่น้ำน่านที่ผ่านตัวเมืองพิษณุโลก เห็นสันดอนทรายขึ้นมา และบริเวณตอม่อสะพานสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

ด้านนายนายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน กล่าวว่า จากแม่น้ำน่านที่ลดลงกะทันหัน นั้น ทั้งนี้เนื่องจากทางเขื่อนสิริกิติ์ ได้ลดการระบายน้ำลง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง โดยลดการระบายน้ำเหลือเพียงวันละ ประมาณ 7 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ประกอบกับในช่วงนี้มีเกษตรกรเริ่มสูบน้ำในพื้นที่แม่น้ำน่านมากขึ้น เนื่องจากจะเริ่มทำนาครั้งใหม่ ส่งผลให้น้ำลดลงอย่างมาก ภายใน 1-2 วันนี้ น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลก ลดลงประมาณ 1-2 เมตรทีเดียว แต่ทางกรมชลประทาน ได้มีการปรับแผนขอให้ทางเขื่อนสิริกิติ์ ปรับการระบายน้ำเพิ่มจากเดิม 7 ล้านลบ.ม. เป็น 9 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในระหว่างนี้จะให้ทางเขื่อนนเรศวร เพิ่มการระบายน้ำมาช่วยเหลือ

ขณะที่นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ขณะนี้น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแควน้อย ก็ได้เริ่มลดลงเช่นกัน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนและไม่มีชนตกเหนือเขื่อน ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพียง 1,296,000ลบ.ม. ต่อวัน เท่านั้น ทางเขื่อนแควน้อยก็ต้องกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเช่นกัน และได้ระบายน้ำเพียง 0.20 ล้าน ลบ.ม.ต่อวันเท่านั้น ทำให้น้ำไหลมาสมทบแม่น้ำน่านน้อย ทางกรมชลประทาน ก็ได้มีแนวคิดเตรียมขอฝนหลวง มาช่วงเติมน้ำในเขื่อนเช่นกัน

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์