เปิดโฉม”ใบสั่ง”ใหม่ มีบาร์โค้ด ข้อความภาษาอังกฤษ เตรียมปรับสู่ “อี-ทิคเก็ต”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ซึ่งลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมใน แบบที่ 1 คือ แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ และแบบที่ 3 คือ แบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แบบส่งทางไปรษณีย์ โดยทั้ง 2 แบบเป็นการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มเติมข้อความภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัยสากล เพิ่มคำเตือน เพิ่มการปฏิเสธการกระทำความผิดตามใบสั่ง มีหมายเลขบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงิน ตามสถานที่ที่มีเครื่องหมาย PTM (Police Ticket Management) เช่น ธนาคารกรุงไทย ตู้บุญเติม การบันทึกมาตรการด้านคะแนน ของผู้ขับขี่ในการกระทำความผิดจราจร ในใบสั่งจราจร รวมทั้งมีการระบุชื่อ-ยศ ของผู้ออกใบสั่งให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในส่วนของแบบส่งทางไปรษณีย์นั้น มีการย้ายรูปภาพการกระทำความผิดจากแต่เดิมอยู่มุมขวาบนย้ายมาด้านขวาล่าง อีกทั้งทำรูปให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยจะมีผลใช้บังคับใน 120 วัน ในการปรับปรุงแก้ไขแบบใบสั่งครั้งนี้ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ยังมีรูปแบบใบสั่งอีกหนึ่งแบบ ซึ่งเรียกว่าใบสั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Ticket โดยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา คาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานจะสามารถใช้งานได้

 

ที่มา : มติชนออนไลน์