บิ๊กตร.แจงใบสั่งรูปแบบใหม่ ปชช.ปฏิเสธข้อหาได้ถ้าไม่ทำผิด เชื่ออุดช่องทุจริตเงินค่าปรับ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีใบสั่งจราจรแบบใหม่ หลังมีการประกาศใช้ในราชกิจจาบุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใบสั่งจราจรทั้งรูปแบบการเขียน และรูปแบบส่งทางไปรษณีย์ โดยทั้ง 2 แบบ จะมีการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น อาทิ ใบสั่งแบบเขียนด้วยมือจะมีขนาดเล็กลง เพิ่มบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและการชำระค่าปรับ มีการระบุชื่อผู้ออกใบสั่งอย่างชัดเจน และกรณีที่ประชาชนเห็นว่าการแจ้งข้อหาจราจรหรือการออกใบสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถปฏิเสธข้อหาได้ ตำรวจจะบันทึกข้อมูลการปฏิเสธในใบสั่ง เพื่อให้ผู้ได้รับใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบภายใน 15 วัน หากผู้ได้รับใบสั่งไม่ได้กระทำผิดจริงจะยกเลิกให้ โดยขณะนี้ยังมีการใช้ใบสั่งแบบเก่าไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ใบสั่งใหม่ คาดว่าจะสามารถใช้ได้ภายใน 120 วัน

“ส่วนใบสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ เริ่มใช้พร้อมกันแล้วทั่วประเทศ จะมีข้อมูลการบันทึกคะแนน ใน 27 ข้อหาหลักด้วย เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถเก็บสถิติข้อมูลการกระทำผิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเชื่อมั่นว่าจะช่วยลดปัญหาทุจริตเงินค่าปรับ การเรียกรับสินบนของเจ้าพนักงานจราจรได้อย่างแน่นอน และการบันทึกข้อมูล สถิติข้อหาการกระทำผิดกฎหมายจราจร จะทำให้ตำรวจสามารถนำมาวางแผนป้องกันอุบัติเหตุได้มากขึ้น และจะช่วยลดปัญหาด้านการจราจรได้มากขึ้น” พล.ต.ท.วิทยากล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์