ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนประจําปี 2560 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน 1,932 รายดังนี้

คลิกอ่านรายชื่อที่นี่

Previous article“สหมิตร”โดนทุ่มตลาดถังแก๊ส รับหางเลขจีน-สหรัฐเก็บภาษีAD10.77%
Next article“เว็บ สวัสดี-มัณดาวีต์ กรุ๊ป” อัดแคมเปญฉลองลูกค้าครบ 30 ล้านราย ย้ำผู้นำบริการท่องเที่ยวทั้งใน-ต่างประเทศ