ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนประจําปี 2560 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน 1,932 รายดังนี้

คลิกอ่านรายชื่อที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ