เสาร์-อาทิตย์นี้เข้า-ออก ตลาดนัดจตุจักรต้องสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ”

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ให้ประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการสแกนเช็กอิน-เช็กเอาต์ ก่อนและหลังเข้าไปใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนด้วยดี

สำหรับในตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดในการดูแลของกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และจะจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณประตูทางเข้า เพื่อขอความร่วมมือสแกนเพื่อเช็กอินก่อนเข้าใช้บริการตลาดนัด และเช็กเอาต์ก่อนออกจากตลาดนัด

เนื่องจากตลาดนัดจตุจักรมีลักษณะเป็นตลาดเปิด ประชาชนหมุนเวียนเข้าออกร้านค้าต่างๆ ภายในตลาด จึงไม่ได้กำหนดให้ผู้ค้าภายในตลาดจัดทำคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นการเฉพาะในส่วนของร้านค้าต่างๆ แต่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำตลาดนัดจตุจักรประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปแออัดในร้านหนึ่งร้านใด ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป