เชียงใหม่ ประกาศ “พื้นที่ชั้นนอก-ชั้นใน-ท่าแพ” ห้ามขายเหล้า

Photo : Chiangmai News

ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ออกคำสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ “พื้นที่ชั้นนอก-ชั้นใน-ลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ” ตั้งแต่ 10-20 เมษายน 2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดให้พื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกและชั้นใน และลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ในเทศกาลสงกรานต์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2564

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก และชั้นใน (ถนนราชเชียงแสน ถนนมณนพรัตน์ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนช่างหล่อ ถนนอารักษ์ ถนนชัยภูมิ ถนนคชสาร ถนนศรีภูมิ และถนนมูลเมือง) และลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค
  2. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามข้อ 1 กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้จำหน่วยและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าว
  3. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามข้อ 1 กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้มีการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

เชียงใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ