ศบค.เจออีก 4 คลัสเตอร์ใหม่ รง.พลาสติก ข้าวโพด บ.กระป๋องบรรจุอาหาร

คลัสเตอร์โรงงาน

ศบค. เจออีก 4 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 3 จังหวัด โรงงานพลาสติก บริษัทกระป๋องบรรจุอาหาร โรงงานข้าวโพด บริษัทคอนกรีต รวมผู้ติดเชื้อ 74 ราย เผยคลัสเตอร์เดิมที่อยุธยา ลพบุรี  ฉะเชิงเทรา ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผวจ.ขอนแก่นสั่งปิดตลาดศรีเมืองทองต่ออีก 7 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับกลุ่มตลาดอีกหลายจังหวัด

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ประจำวันว่า ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 18,901 ราย หายป่วยแล้ว 410,405 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 623,322 ราย เสียชีวิตสะสม 5,221 ราย

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 437,831 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 652,185 ราย และเสียชีวิตสะสม 5,315 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้มีจำนวน 209,039 ราย เป็นการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 72,728 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 136,311 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ 4,893 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 1,046 ราย

สำหรับผู้รับการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 252,390 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 28,381 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 สิงหาคม 2564 มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด จำนวน 18,198,825 โดส

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 199,595,039 ราย อาการรุนแรง 91,649 ราย รักษาหายแล้ว 180,083,311 ราย และเสียชีวิต 4,248,886 ราย

สำหรับอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับหนึ่งยังเป็น สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,895,980 ราย 2.อินเดีย จำนวน 31,725,399 ราย 3.บราซิล จำนวน 19,953,501 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 6,312,185 ราย 5.ฝรั่งเศส จำนวน 6,151,803 ราย

โดยประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 652,185 ราย

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด-เสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันนี้ อันดับหนึ่งยังเป็น กทม. จำนวน 3,566 ราย รวมยอดสะสม 161,731 ราย รองลงมาเป็นสมุทรปราการ 1,361 ราย ชลบุรี 1,359 ราย สมุทรสาคร 1,282 ราย นนทบุรี 565 ราย ปทุมธานี 465 ราย นครราชสีมา 454 ราย อุบลราชธานี 448 ราย บุรีรัมย์ 405 ราย และสระแก้ว 382 ราย

ส่วนสัดส่วนผู้ติดเชื้อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับจังหวัดอื่น (67จังหวัด) พบว่าวันนี้ กทม.และปริมณฑล มีผู้ติดเชื้อรวม 7,553 ราย ส่วนอีก 67 จังหวัดมีจำนวน 9,920 ราย ถ้าเทียบสัดส่วนอยู่ระหว่าง 58% ต่อ 42% กล่าวคือพื้นที่ต่างจังหวัดยังมีผู้ติดเชื้อมากกว่า กทม.และปริมณฑล (ดูตามกราฟ)

สำหรับผู้เสียชีวิต 147 ราย ในวันนี้ เป็นชาย 84 ราย หญิง 63 ราย ค่ากลางของอายุอยู่ที่ 63 ปี (34-99 ปี) อยู่ใน กทม. 55 ราย ปทุมธานี 11 ราย สมุทรสาคร 8 ราย นครปฐม 6 ราย นนทบุรี 5 ราย สมุทรปราการ 4 ราย ปัตตานี 7 ราย สงขลา 5 ราย และกระจายไปอีกหลายจังหวัด ๆ ละ 1-4 ราย

ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังมาจากโรคประจำตัว จากความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน เป็นต้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อยังมาจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งอาศัยหรือเดินทางไปในพื้นที่ระบาด

และในจำนวนผู้เสียชีวิตในวันนี้มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย อยู่ใน กทม. 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย (ตามตาราง)

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในวันนี้ ซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ต และพบว่าติดเชื้อโควิด โดยเป็นนักท่องเที่ยวมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 48 ปี และมาจากตุรกี 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 27 ปี ผลตรวจพบเชื้อทั้ง 2 ราย และเข้าพักใน รพ.เอกชนตามโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์

นอกจากนี้ยังพบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชาและเมียนมา เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบกและช่องทางธรรมชาติ ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด ซี่งมีทั้งมีอาการและไม่มีอาการ และเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

ส่วน “คลัสเตอร์ใหม่” วันนี้มีจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด มีทั้งโรงงานถุงพลาสติก บริษัทกระป๋องบรรจุอาหาร โรงงานข้าวโพด บริษัทคอนกรีต มียอดผู้ติดเชื้อรวม 74 รายได้แก่

  • สมุทรสาคร อ.เมือง เป็นโรงงานถุงพลาสติก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย และบริษัทกระป๋องบรรจุอาหาร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย
  • นครปฐม อ.บางเลน เป็นบริษัทคอนกรีต พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย
  • กาญจนบุรี อ.เมือง โรงงานข้าวโพด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ที่ จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า โรงงานสายไฟฟ้า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 562 ราย และที่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทโลหะขึ้นรูป พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 32 ราย รวมติดเชื้อสะสม 90 รายแล้ว


หรือที่ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อีก 17 รายรวมผู้ป่วยสะสม 305 ราย ขณะที่ จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม โรงงานแปรรูปไก่ พบผู้ติดเชื้ออีก 15 ราย รวมติดเชื้อสะสม 125 ราย

รวมถึงที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 107 ราย รวมผู้ป่วยสะสมล่าสุด 147 ราย

เช่นเดียวกับที่ จ.สระบุรี ที่ อ.วังม่วง และ อ.พระพุทธบาท เป็นโรงงานแปรรูปไก่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้ง 2 โรงงาน รวมยอดติดเชื้อสะสม 225 และ 253 ราย ตามลำดับ

ผู้ว่าฯขอนแก่นสั่งปิดตลาดศรีเมืองทองต่ออีก 7 วัน

ขณะที่ จ.ขอนแก่น ตลาดศรีเมืองทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 95 ราย รวมป่วยสะสม 206 รายแล้ว (ดูตารางท้ายข่าว)

ล่าสุด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งปิดตลาดศรีเมืองทองออกไปอีก 7 วัน จากเดิมครบกำหนดสั่งปิดในวันที่ 5 สิงหาคม เนื่องจากเป็นคลัสเตอร์ที่พบการแพร่เชื้อในกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า

นอกจากนี้จากการสอบสวนโรค ยังพบว่าผู้ติดเชื้อของตลาดแห่งนี้ ยังเชื่อมโยงไปในกลุ่มตลาดของอีกหลายจังหวัด จึงต้องปิดตลาดต่อไปอีก และให้มีการจัดระบบด้านสุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ