กทม.ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) มีผล 3 ส.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)

ผู้ว่าฯ กทม.ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564 ผ่อนคลายให้ร้านอาหารในห้าง คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. แต่ต้องขายผ่านบริการขนส่งอาหาร หรือดีลิเวอรี่เท่านั้น ห้ามจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ส่วนแคมป์ก่อสร้าง สั่ง Bubble and Seal และควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 39) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

โดยประกาศฉบับนี้ผ่อนคลายให้ร้านอาหารในห้าง ศูนย์การค้า และคอมมิวนิตี้มอลล์ สามารถขายได้ และเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.  แต่ต้องขายโดยผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น

ส่วนแคมป์ หรือไซต์ก่อสร้างยังเข้มงวดตามมาตรการ (Bubble and Seal) และควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Sealed Route)

สำหรับเนื้อหาสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว สรุปสาระสำคัญคือมีการประกาศปิดสถานที่-กิจการ ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37 และ 38 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 28 (คลิกดูรายละเอียดประกาศ กทม.ทุกฉบับท้ายข่าว)

โดยประกาศฉบับที่ 38 ก่อนหน้านี้ มีคำสั่งให้ปิดสถานที่และกิจการดังต่อไปนี้

  • สนามกีฬาทุกประเภท
  • สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ
  • ลานกีฬา
  • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
  • ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์
  • ห้องสมุดสาธารณะ
  • พิพิธภัณฑ์
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  • ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
  • สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ

2.ให้ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้ดําเนินการ ได้เฉพาะการจําหน่ายในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น

โดยไม่มีการจําหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จําหน่ายกับผู้บริโภคจํานวนหลายคน และต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด

ให้ผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ สถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จัดให้มีระบบการคัดกรองและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหาร ก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่ การจัดระบบคิวและกําหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสําหรับรอคิว มีบริเวณพักคอย ซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม และต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนินมาตรการดังกล่าว รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

3.ไซต์ก่อสร้าง แคมป์คนงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อป้องกันการระบาด ในแรงงานก่อสร้าง และเมื่อเกิดการระบาดในพื้นที่ต้องมีการปรับระดับความเข้มข้นของมาตรการ

และกำกับควบคุมการเคลื่อนย้าย (Sealed Route) มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และกลุ่มเปราะบาง มีบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ : ตรวจสอบประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้ที่นี่ !! พร้อมไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 39
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 33
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 35
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 36
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 37
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 38


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ