สปสช. เตรียมแจก ATK ฟรี คนละ 2 ชุด รับได้ที่คลินิก-ร้านขายยา

Antigen test kit ที่ตรวจโควิด
PHOTO : Ina FASSBENDER / AFP

สปสช. พร้อมกระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง เริ่มแจกใน กทม.-พื้นที่สีแดงก่อน ขอรับได้ผ่านผู้นำชุมชน-หน่วยบริการ-ร้านขายยา 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่เพจเฟซบุ๊กด้านสาธารณสุข “The Coverage” เปิดเผยคำให้สัมภาษณ์ของ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ลงนามจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุดแล้ว ซึ่ง สปสช.ได้มีการหารือเตรียมความพร้อมในการกระจายชุดตรวจ ATK ไว้แล้ว

เริ่มแจก “พื้นที่สีแดง” 2 ชุดต่อคน

ในเบื้องต้นจะกำหนดให้กระจายในพื้นที่สีแดงก่อน โดยกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัด และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป ผ่านหน่วยบริการและร้านยา

               

ซึ่งจะได้รับชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุด เว้นระยะตรวจห่างกัน 5 วัน โดยการกระจายในชุมชนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีจำนวน 2,000 ชุมชน ได้กำหนดแจก ATK ชุมชนละ 1,008 ชุด รวมเป็นจำนวน 2 ล้านชุด

สำหรับชุมชน กทม. จะกระจายส่งผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข โดยการดูแลของสำนักอนามัย กทม. ทีมแพทย์อาสาวินิจฉัย และให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำไปแจกในชุมชน ครอบคลุมดูแลประชาชนทุกสิทธิ

โดยเน้นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค รวมถึงผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย และผู้ทำหน้าที่ประสานงานในชุมชน

Advertisement

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในกรณีที่ผลการตรวจออกมาว่าพบเชื้อ จะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อ และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน (Home Isolation) หรือในชุมชน (Community Isolation) โดยเป็นการดำเนินการในรูป One stop service ตามหลักการ “แจก-เจอ-จ่าย-จบ”

ส่วนการแจก ATK ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อื่นทั่วไป จะกระจายผ่านหน่วยบริการในพื้นที่ รวมถึงร้านยา คลินิกเวชกรรม และคลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการด้วยระบบ VMI ของ อภ.

ขั้นตอนรับชุดตรวจ ATK ฟรี

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า เริ่มต้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะรับ ATK ต้องทำแบบคัดกรองความเสี่ยงในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย แล้วคลิกที่ “รับชุดตรวจโควิด-19” หากผลประเมินพบว่า อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่ได้

พร้อมกันนี้ ประชาชนจะทำการยืนยันตัวตนก่อนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ด้วยการสแกน QR Code ในระบบแอปฯ เป๋าตัง และหน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลตนเอง รวมถึงการเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เช่นกัน

Advertisement

“สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยเช่นกัน” นพ.จเด็จ กล่าว

หน่วยบริการ 1.5 แห่ง ร่วมแจก ATK

สำหรับข้อมูลขณะนี้ มีหน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 1,559 แห่ง แบ่งเป็น ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11% คลินิกเวชกรรมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3% และคลินิกพยาบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58%

อย่างไรก็ตามหากเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแพร่กระจายเชื้อ

“ขณะนี้ สปสช.จัดทำแผนกระจายชุดตรวจ ATK รองรับไว้แล้ว ทันทีที่มีการส่งมอบชุดตรวจ ATK สปสช.ก็พร้อมเดินหน้าโดยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการโดยเร็ว” เลขาธิการ สปสช. กล่าว