ตั้งศูนย์เปิดเมือง “กรุงเทพฯ” หวังนักท่องเที่ยวเยือน 300,000 คน/เดือน 

“อัศวิน” หัวโต๊ะถกเปิดเมือง เผยความพร้อมฉีดเข็ม 2 กทม. ทะลุ 80% สิ้นเดือน ต.ค.นี้ – โรงพยาบาลเตียงว่างรองรับผู้ติดเชื้อ 30,000 เตียง  ก่อนเคาะตั้ง “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว” ด้าน ททท.คาดมาแน่ ๆ ก่อน 300,000 คน/เดือน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในที่ประชุมได้รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตย โดยภาพรวมพบว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมการด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมจึงขอให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปฏิบัติตามที่ได้จัดเตรียมและซักซ้อมไว้

ททท.หวังเปิดกรุง นักเที่ยวทะลัก 3 แสนคน/เดือน

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รายงานคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 2 เดือนหลังของปีนี้ ภายหลังการเปิดประเทศอาจมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึงเดือนละ 300,000 คน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการเปิดประเทศต้องจองโรงแรมที่จับคู่โรงพยาบาลเพื่อให้บริการตรวจโควิด-19 เท่านั้น ซึ่งหากพบว่าผลเป็นบวกโรงพยาบาลสามารถรับเข้ารักษาได้ทันที 

จ่อตั้ง Hub Swab คัดกรองนักท่องเที่ยวหมู่คณะ

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จะพิจารณาจัดตั้ง Hub Swab บริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวต่อไป 

สิ้น ต.ค.ยอดเข็ม 2 ฉีดทะลุ 80%

จากนั้นสำนักอนามัย กทม.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันนี้(26 ต.ค.) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 901 คน ภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้ กทม.สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 ครบ 100% เข็มที่ 2 มีผู้ได้รับแล้วจำนวน 75.53% โดยคาดว่าภายในวันที่ 30 ต.ค. 2564 จะมีผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็มถึงจำนวน 80% 

ในส่วนของการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 608 หรือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ (กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,105,696 คน) ขณะนี้ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 92.48% และเข็มที่ 2 จำนวน 68.48% 

เตียงพร้อมรับ 3 หมื่นเตียง

สำหรับศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกสังกัด ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel รวม 227 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยระดับ 1 ได้จำนวน 31,275 เตียง ระดับ 2 จำนวน 3,214 เตียง และระดับ 3 จำนวน 566 เตียง 

เคาะศูนย์เปิดเมือง กทม.

ที่ประชุมเห็นชอบแผนการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา ด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรค และเกณฑ์การชะลอหรือการยกเลิกโครงการ รวมทั้งเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารจัดการการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Command Center) ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ และทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ