ทางหลวงสรุปความเห็น ปชช. เส้นทาง กทล.108 ปากทางท่าลี่-สะพานกลาง เชียงใหม่

กรมทางหลวงสรุปผลการการรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กทล.108 ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง เชียงใหม่ เชื่อมโยงเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.80-81+600 ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทางหลวง

สำหรับเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง เป็นเส้นทางสายหลักที่สำคัญ เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่งมวลชน ด้านการเกษตร ฯลฯ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเริ่มมีความคับแคบและไม่ปลอดภัย มีปริมาณจราจรอยู่ที่ 6,827 คัน/วัน และมีการใช้ความเร็วสูง ประกอบกับสภาพผิวทางปัจจุบันเป็นพื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร เขตทางกว้างข้างละ 20 เมตร และมีสัดส่วนรถบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 25.91 ไม่มีเกาะกลางกั้นในการแบ่งทิศทางจราจร ทำให้มีการตัดกระแสจราจรกันไปมา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เป็นประจำ

กรมทางหลวงจึงเห็นความสำคัญของการปรับปรุงทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการก่อสร้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.5 เมตร ขยายไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีตแบ่งถนน ความกว้าง 0.6 เมตร

พร้อมทั้งก่อสร้างแบริเออร์คอนกรีต ด้านไหล่ทางเป็นช่วง ๆ ตามความเหมาะสมของไหล่ทางที่มีความชัน และมีจุดกลับรถ จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 50,000,000 บาท เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ จึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้จากการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏว่า เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าทำให้การจราจรสะดวกปลอดภัยขึ้น เป็นการนำความเจริญมาสู่ชุมชนและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว สำหรับขั้นตอนต่อไปกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป


เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง อนึ่ง กรมทางหลวง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและทำให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดของโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ