GrabBike วอนคมนาคมช่วยเหลือ หลังขนส่งทางบกสั่งยุติให้บริการ

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือจากกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบก์วิน เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยุติการให้บริการ GrabBike (win)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับหนังสือจากกลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบก์วิน เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากประกาศกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการยุติการให้บริการ GrabBike (win) โดยมี นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมรับหนังสือ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

นายวิรัช พิมพะนิตย์ กล่าวว่า กลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบก์วิน ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้กระทรวง แก้ไขและบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้1. ขอให้พิจารณาเลื่อนกำหนดเวลาที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดไว้ 30 วัน ในการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากบริการ GrabBike (win) ออกไปจนกว่า ขบ. จะมีมาตรการรองรับหรือกฎหมายใหม่ที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น

2. ขอให้มีกฎหมายรองรับผู้ให้บริการขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชั่นอย่างถูกต้อง โดยมีเงื่อนไข คือ ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดวิน เนื่องจากเสื้อวินมีราคาสูง และหากให้ไปรวมกับวินที่มีอยู่แล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวินและผู้ให้บริการขับขี่รถมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เป็นรถสาธารณะป้ายเหลือง แต่ต้องมีใบขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

3. ขอให้อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ให้สามารถใช้เกณฑ์ในการวิ่งรับ – ส่งผู้โดยสารแบบเดียวกับรถแท็กซี่ โดยไม่ต้องแบ่งโซนหรือแบ่งเขต


ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว หรือหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่ม Grab เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน และกลุ่มผู้ขับขี่แกร็บไบก์วินโดยเร็วต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ