ชัชชาติ ประกาศสงครามกับฝุ่น อากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

“ชัชชาติ” บรรยายถึงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหา PM2.5 รวมถึงประกาศสงครามกับฝุ่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในการประชุม Policy Forum : Inclusive Air Quality Management in Bangkok : Research and Policy Perspectives ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน ว่า

“การแก้ปัญหาฝุ่นเป็นเรื่องสำคัญต้องทำในหลากหลายแนวทาง เช่น การให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ หรือทำงานเหลื่อมเวลา รวมถึงอยากทำนายล่วงหน้าในการเตือนภัยได้ อย่างในต่างประเทศมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ อยากให้มีตัวเซ็นเซอร์กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯด้วย สามารถบอกแบบเรียลไทม์ นโยบายในการแก้ปัญหาฝุ่นต้องเริ่มจากรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ฝ่ายวิจัยช่วยได้ อะไรเป็นแนวนโยบาย กำจัดต้นเหตุ ป้องกันพื้นที่เปราะบาง มีการทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลายมิติ ตอบโจทย์ได้

Advertisement

เราต้องประกาศสงครามกับฝุ่น อากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ปัญหาของฝุ่นหนัก ๆ เป็นเรื่องของฤดูกาล เป็นผลระยะยาว ต้องมองมุมมองใหม่ ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาคเอกชน ซึ่งตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งมาประมาณ 1 เดือน ได้เห็นความร่วมมือร่วมของคนมากมาย ในการออกนโยบายต้นไม้ล้านต้น เพราะเชื่อว่าต้นไม้ช่วยกรองฝุ่นได้ และตอนนี้มีคนแสดงความจำนงร่วมปลูกต้นไม้มากกว่า 1 ล้านต้นแล้ว

ทุกคนเห็นความสำคัญของเมือง ของพื้นที่สีเขียว ถือเป็นจังหวะที่ดี ด้านวิชาการต้องพยายามหาแนวทางการแก้ปัญหาที่คนเป็นศูนย์กลาง ตอบปัญหาที่สามารถใช้เหตุผลได้ กรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีทุน ใครที่สามารถให้ทุนได้ก็อยากให้ช่วยกัน ในระยะยาวจะต้องมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพราะอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิของทุกคน”

Advertisement

สำหรับการประชุม Policy Forum : Inclusive Air Quality Management in Bangkok : Research and Policy Perspectives จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัย Stockholm Environment Institute (SEI)

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “CU-SEI Joint Research Cluster Proposal Transdisciplinary Research to Support SDG Implementation” เพื่อศึกษาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่เขตปทุมวัน รวมถึงแผนนโยบายด้านการจัดการฝุ่นละอองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วนอันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม