สมาพันธ์แพทย์ฯจี้ อนุทิน ร่วมประชุมแก้ปัญหาหมอ-พยาบาลทำงาน 72 ชั่วโมง

อนุทิน สมาพันธ์แพทย์

สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เรียกร้อง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ร่วมประชุมหาทางออก กำหนดชั่วโมงการทำงานของ หมอ-พยาบาล วันที่ 21 ก.ค.นี้ ชี้ไม่ต้องการทำงาน 72 ชั่วโมง โดยไม่ได้พักผ่อน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกผ่านเฟซบุ๊ก สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเชิญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังเพื่อแก้ไขชั่วโมงการทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 318 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

จดหมายดังกล่าว ยังระบุว่า คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทำงานการแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

นอกจากนี้ สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ยังระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า พวกเรา แพทย์หน้างานที่ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์หลายวิชาชีพ ที่ทำงานร่วมมือกันเพื่อสุขภาพของประชาชนไทย ด้วยแรงและกำลังทั้งหมดที่เรามี

วันนี้พวกเราหลายคนเหนื่อยล้า จากภาระงานที่บีบคั้นให้พวกเราละทิ้งครอบครัว ละทิ้งการพักผ่อน และสุขภาพที่ดี บีบให้พวกเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการทำงานที่สร้างความเสียหายให้กับผู้ป่วย

พวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อหยุดยั้งความเสียหายดังกล่าวนี้ เราขอเรียกร้องในฐานะมนุษย์ ที่ไม่ต้องการทำงานติดต่อกัน 72 ชั่วโมงโดยไม่ได้พักผ่อน ขอให้พวกเราได้พัก เพื่อร่างกายของพวกเราและคนไข้

ในฐานะ ผู้ใต้บังคับบัญชาใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข พวกเราขอส่งจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังเพื่อแก้ไขชั่วโมงการทำงานของแพทย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ตามที่คณะกรรมาธิการแรงงาน ได้ส่งจดหมายเชิญท่านรัฐมนตรีแล้ว

นอกจากท่านรัฐมนตรี เรายังขอเชิญ แพทยสภา ,สภาการพยาบาล ,คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม