ชไนเดอร์ อิเล็คทริค อาสาทรานส์ฟอร์มโรงงานด้วยดิจิทัลเซอร์วิส

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดบริการดิจิทัลเซอร์วิส พร้อมอุปกรณ์ไอโอทีอัจฉริยะ รายงานสถานการณ์เครื่องจักร-กำลังไฟฟ้าก่อนชำรุด ลดดาวไทม์ในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งเป้าขยายไซต์งาน 50 ไซต์

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายวราชัย จตุรสถาพร รองประธาน ธุรกิจ Field Services ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ลาว และเมียนมา ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน เปิดเผยว่า การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องทำทีเดียว สามารถทำเท่าที่จำเป็นเพื่อที่ธุรกิจจะสามารถวัด ROI ได้ (Return on Investment) ด้วยเทคโนโลยี EcoStruxure ที่เป็นทั้งสถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์ม ระบบเปิด

“การเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เป็นดิจิทัล เป็นการแก้ปัญหาความท้าทายของระบบไฟฟ้าในอดีต ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะการดาวน์ไทม์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว เนื่องจากการเสื่อมของอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆ เมื่อเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแล้ว ทำให้สามารถเข้าถึงและมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบไฟฟ้า รวมถึงประสิทธิภาพ ในแบบเรียลไทม์ และย้อนหลังได้ ทำให้สามารถวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มของระบบได้อย่างมั่นใจ”

Advertisement

ด้วยความสามารถทางด้าน IoT และ AI จึงทำให้บริการดิจิทัลเซอร์วิสของชไนเดอร์มีความครอบคลุมที่สุดและช่วยสร้างความยืดหยุ่น และแก้ไขปัญหาของลูกค้า รวมถึงธุรกิจลูกค้าในอนาคตได้

นอกเหนือจากบริการภาคสนามแบบปกติ และทางชไนเดอร์ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลในเรื่องของการวิเคราะห์ ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยทั้งในส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ และบุคคล ช่วยปรับเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนด หรือแบบไทม์เบส ซึ่งต้องชัตดาวน์ระบบทั้งหมด ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ มาเป็นคอนดิชั่นเบส

Advertisement

ทำให้เกิดการลดต้นทุนด้านการซ่อมบำรุง และต้นทุนการสูญเสียในการหยุดสายการผลิตต่างๆ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน รวมถึงสร้างความยั่งยืนได้อีกด้วย

ดิจิทัลเซอร์วิสของชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นมิติใหม่แห่งการบริการด้านการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงแค่บริการภาคสนามเพียงอย่างเดียว ยังมีการผนวกบริการดิจิทัล ด้วย EcoStruxure ที่ให้ศักยภาพด้าน IOT และใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์

“ปัจจุบันเรามีไซต์งานพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วประเทศ เราช่วยลูกค้าดูแลเเละซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอยู่ 50 ไซต์ ในปีนี้จะเพิ่มอีก 50 ไซต์ ที่สำคัญคือเราต้องดึงลูกค้าเก่าของเราให้บูรณาการระบบไอโอทีเดิมให้เข้าสู่แพลตฟอร์มวิเคราะห์ของชไนเดอร์ให้ได้ นั่นคือวิ่งที่จะโฟกัสในปีนี้

Advertisement

โดยบริการใหม่ ๆ ได้แก่

1.EcoStruxure Service Plans การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วยบริการดิจิทัลตลอดอายุสัญญา ที่ให้บริการครอบคลุมถึงระบบ IoT ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ และปรับปรุงอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทรานส์ฟอร์มระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ด้วยซอฟต์แวร์ ระบบวิเคราะห์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับดิจิทัล ช่วยลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ลดกิจกรรมด้านการบํารุงรักษา ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเอง ลดเวลาขัดข้องที่ไม่ได้วางแผนไว้ตลอดจนยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และสินทรัพย์

2.EcoStruxure Asset Advisor ช่วยเสนอแนวทางในการจ่ายไฟฟ้าและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเมินผลข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ให้ความสามารถในการคาดการณ์และแก้ไขปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน ความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาที่มีราคาแพง

บริการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและความชำนาญทั้งจากประสบการณ์งานภาคสนามของชไนเดอร์ ความสามารถด้านการทำอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ไอโอที ส่วนแพลตฟอร์มและการถ่ายโอนข้อมูลจากไซต์งาน อาศัยพาร์ตเนอร์ที่ชำนาญกว่า คือ ไมโครซอฟท์ ช่วยในการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์แบบทางเดียว จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลในโรงงานจะไม่โดนโจมตีและจะปลอดภัย