เนคเทคนำร่องสมาร์ทซิตี้ ชู Traffy Fondue แก้ปัญหา

เนคเทคจับมือ “นวนคร” นำร่องใช้ Traffy Fondue บริหารเมืองอัจฉริยะ ยกระดับระบบสาธารณูปโภค

นางสาวพนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า ได้วิจัยพัฒนา Traffy Fondue ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง เพื่อยกระดับงานด้านสาธารณูปโภคและทำให้การบริหารจัดการเมืองมีประสิทธิภาพ ทั้งยังลดเวลา ลดปัญหา ลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในการดูแลระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ โดยเริ่มนำไปใช้งานจริงแล้วในพื้นที่นำร่อง อาทิ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร, เทศบาลท่าโขลง, เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลแม่ฮ่องสอน

Traffy Fondue จะเป็นช่องทางสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเมื่อประชาชนในพื้นที่พบปัญหา อาทิ ระบบสาธารณูปโภคชำรุดก็สามารถแจ้งและติดตามสถานะการแก้ไขได้ทันที ขณะที่ในฝั่งของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็สามารถทราบปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอในการเร่งแก้ไข เช่น สภาพปัญหาและพิกัดที่ตั้งของจุดเกิดเหตุ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ทันที

“เป็นการดึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมืองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังสามารถบันทึกข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณและกำลังคนได้ด้วย”

ด้านนายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการผู้จัดการ และรักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นวนคร ปทุมธานี เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ ภายในโครงการมีโรงงานของบริษัทชั้นนำกว่า 200 บริษัท และตั้งเป้าหมายเป็นสมาร์ทซิตี้ เป็นเมืองที่มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร การโทรคมนาคม การบริหารจัดการที่ทันสมัย รวมไปถึงบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ดังนั้น การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดการเมืองยุคดิจิทัล จะช่วยผู้บริหารสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับชุมชน ติดตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

“หลังจากที่ทดลองใช้ระบบ Traffy Fondue มา 2 เดือน ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เร็วขึ้น จากเดิมแม้จะมีการตั้ง LINE group เพื่อรับแจ้งปัญหา ก็ยังต้องใช้เวลาประสานงานกว่า 1 วัน ถึงจะแก้ไขได้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ