“กสทช.” ติดสปีดอนุมัติเงินอุดหนุนสู้โควิด-19 ย้ำ ร.พ. รีบยื่นโครงการก่อน 30 มิ.ย. นี้

ผู้สื่อข่าว ‘ประชาชาติธุรกิจ’ รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีวาระการพิจารณาการอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการที่สถานพยาบาลภาครัฐขอรับการสนับสนุนเพื่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ กสทช. ได้ตั้งกรอบวงเงินไว้ 1,000 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ บอร์ดได้อนุมัติเงินอุดหนุนเป็นรอบที่ 3 จำนวน 100.59 ล้านบาท ให้กับ 69 โครงการของโรงพยาบาลรัฐ

ขณะที่ยังมีโครงการจากสถานพยาบาลอีก 600 แห่ง ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา  โดยกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ กสทช. ได้จัดสรรไว้ยังเหลือราว 500 กว่าล้านบาท

“โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ ยังสามารถขอรับการสนับสนุนเข้ามาได้ที่ สำนักงาน กสทช. โดยตรง จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่ง สำนักงาน กสทช. จะรีบพิจารณาโครงการดังกล่าว เพื่อเร่งอนุมัติวงเงินสนับสนุนให้ทันต่อการดูแลและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมบอร์ดครั้งนี้ ได้แก่

1.โรงพยาบาลราชวิถี สนับสนุนวงเงิน 29.985 ล้านบาท

2.โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สนับสนุนวงเงิน 2.212 ล้านบาท

3.โรงพยาบาลอุทัยธานี สนับสนุนวงเงิน 4.612 ล้านบาท

4.โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก สนับสนุนวงเงิน 2.235 ล้านบาท

5.โรงพยาบาลตากสิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สนับสนุนวงเงิน 1.673 ล้านบาท

6.โรงพยาบาลสระบุรี สนับสนุนวงเงิน 1.540 ล้านบาท

7.โรงพยาบาลหนองคาย สนับสนุนวงเงิน 2.915 ล้านบาท

8.โรงพยาบาลปัตตานี สนับสนุนวงเงิน 1.685 ล้านบาท

9.โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 3.608 ล้านบาท

10.โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 0.8 ล้านบาท

11.โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 3.306 ล้านบาท

12.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 1.605 ล้านบาท

13.โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 1.425 ล้านบาท

14.โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย สนับสนุนวงเงิน 3 ล้านบาท

15.โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.193 ล้านบาท

16.โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนวงเงิน 1.853 ล้านบาท

17.โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สนับสนุนวงเงิน 2.446 ล้านบาท

18.โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล สนับสนุนวงเงิน 1.951 ล้านบาท

19.โรงพยาบาลควนโดน จังหวัดสตูล สนับสนุนวงเงิน 1.910 ล้านบาท

20.โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง สนับสนุนวงเงิน 0.294 ล้านบาท

21.โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนวงเงิน 0.962 ล้านบาท

22.โรงพยาบาลมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนวงเงิน 2.069 ล้านบาท

23.โรงพยาบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนวงเงิน 1.843 ล้านบาท

24.โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.689 ล้านบาท

25.โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนวงเงิน 0.893 ล้านบาท

26.โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 0.785 ล้านบาท

27.โรงพยาบาลเคียนซา อำเภอเคีอนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 1.310 ล้านบาท

28.โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 1.560 ล้านบาท

29.โรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย สนับสนุนวงเงิน 3.162 ล้านบาท

30.โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สนับสนุนวงเงิน 2.945 ล้านบาท

31.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สนับสนุนวงเงิน 1.328 ล้านบาท

32.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง-คูขาด จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนวงเงิน 0.886 ล้านบาท

33.โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สนับสนุนวงเงิน 2.335 ล้านบาท

34.โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนวงเงิน 2.349 ล้านบาท

35.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ จังหวัดสงขลา สนับสนุนวงเงิน 0.359 ล้านบาท

36.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดค้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนวงเงิน 0.562 ล้านบาท

37.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สนับสนุนวงเงิน 0.492 ล้านบาท

38.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.477 ล้านบาท

39.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

40.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

41.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.208 ล้านบาท

42.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดสำรอง ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

43.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนพกิจโกศล ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

44.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

45.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

46.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางสาลี่ ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

47.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

48.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

49.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

50.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนวงเงิน 0.221 ล้านบาท

51.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะท้อ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนวงเงิน 0.103 ล้านบาท

52.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป้ ตำบลดงคู่ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนวงเงิน 0.103 ล้านบาท

53.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สิน ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนวงเงิน 0.103 ล้านบาท

54.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.238 ล้านบาท

55.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.182 ล้านบาท

56.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.110 ล้านบาท

57.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.202 ล้านบาท

58.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทม ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.102 ล้านบาท

59.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.103 ล้านบาท

60.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.103 ล้านบาท

61.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 0.629 ล้านบาท

62.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 0.100 ล้านบาท

63.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 0.102 ล้านบาท

64.โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลบ้านคอนเลียบ ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 0.101 ล้านบาท

65.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ตำบลเขียงหวาน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 0.100 ล้านบาท

66.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนวงเงิน 0.103 ล้านบาท

67.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนวงเงิน 0.269 ล้านบาท

68.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนวงเงิน 0.687 ล้านบาท

69.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนวงเงิน 0.231 ล้านบาท