แฟลช นำร่องโมเดล Bubble and Seal สาขาวังน้อย เพิ่มความเชื่อมั่นลูกค้า

แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้รับเลือก 1ใน 10 สถานประกอบการจากโครงการ อยุธยาโมเดล พร้อมต่อยอดสู่ศูนย์กระจายพัสดุอื่นๆทั่วประเทศ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

วันที่ 24 กันยายน 2564 นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ Group Partner กลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) กล่าวว่า ล่าสุด ศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 สถานประกอบกิจการที่ดีเยี่ยมจากสถานประกอบการทั้งหมด 2,700 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีส่วนร่วมการพัฒนาจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จากโครงการ  “อยุธยาโมเดล” สถานประกอบกิจการต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในสถานประกอบกิจการ โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ทำแผนที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างโรงงานต้นแบบ ที่มีการควบคุมโรคป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อที่จะสร้าง SOP (Standard Operation Procedure) ขึ้นมา และคาดหวังให้สถานประกอบการทั้งหมดภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำไปเป็นตัวอย่าง ตลอดจนจะได้เป็นแนวทางที่จังหวัดอื่นๆได้นำไปใช้ต่อได้ สำหรับการบริหารจัดการป้องกัน และควบคุมโรค Covid-19 ในรูปแบบ Bubble and Seal ภายในศูนย์กระจายพัสดุสาขาวังน้อย ที่ทางแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ดำเนินการพัฒนาจนได้รับเลือกเป็นบริษัทฯต้นแบบในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการด้านพนักงาน ที่ให้พนักงานทุกคนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ และก่อนเข้าพื้นที่ต้องสวมหน้ากาก สวมถุงมือ   พกน้ำดื่มส่วนตัว พร้อมทั้งกำหนดจุดระยะห่างเพื่อลดความแออัดในขณะปฎิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้ปะปนกัน เช่นเดียวกับบริเวณที่พักผ่อน  พักรับประทานอาหารที่มีการเว้นระยะห่างมีที่กั้น และกำหนดที่นั่งอย่างชัดเจนแต่ละคน อีกทั้งมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกช่วงพักเปลี่ยนกะทำงาน และมีจุดแอลกอฮอล์ให้สำหรับล้างมือทั่วคลังสินค้า นอกจากนี้พื้นที่ภายในศูนย์มีการจัดการเรื่องการถ่ายเทของอากาศภายในโดยกำหนดจุดพัดลมในทิศทางเดียวกัน และมีการแยกประเภทของขยะให้ชัดเจนโดยเฉพาะขยะที่ติดเชื้อ ในส่วนรถขนส่งพัสดุมีการบริหารจัดการรถที่เข้ามาในพื้นที่ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถทุกคนทุกคันก่อนเข้ามาภายในศูนย์ พร้อมทั้งต้องมีใบยืนยันผลการตรวจก่อนเข้ามาในศูนย์กระจายพัสดุอีกด้วย 

นอกจากนี้ แฟลช เอ็กซ์เพรส ยังได้นำมาตรฐานการเป็นโรงงานต้นแบบ “อยุธยาโมเดล” ดังกล่าวไปใช้ในสาขาอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยคำนึงว่าพัสดุทุกชิ้นที่ส่งโดยบริษัทฯจะมีความปลออดภัยในด้านสุขอนามัย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ