Uber จับมือ HOWA เปิดตัวบริการใหม่ “UberTAXI”

นางสาวศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า Uber ให้บริการในไทยมาแล้ว 3 ปี ทำให้อ Uber มีความเข้าใจตลาดและพยายามที่จะขยายเครือข่าย Ride sharing ให้เข้าถึงและเอื้อประโยชน์ต่อทุกคนในระบบนิเวศด้านบริการการเดินทาง รวมถึงพยายามร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วน ล่าสุดได้เปิดบริการ UberTAXI เพราะเชื่อว่าบริการใหม่นี้จะส่งผลดีต่อเมือง พาร์ทเนอร์ร่วมขับ และผู้ร่วมนั่งในเรื่องความปลอดภัยและสะดวกสบาย

โดย UberTAXI สามารถเรียกแท็กซี่ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Uber สามารถเรียกได้ทุกที่ในกรุงเทพ โดยค่าโดยสารจะคำนวณอิงจากระยะทางและเวลาที่ใช้เดินทางจริง รวมกับการปรับราคาตามปริมาณความต้องการของผู้ใช้ในเวลานั้นๆ โดยผู้โดยสารจะสามารถเห็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณได้ตั้งแต่ตอนเรียกรถ

นายหัสดินทร์ เอี่ยมชีรางกูร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สหกรณ์แท็กซี่ กล่าวว่า การตัดสินใจร่วมมือเป็นพันธมิตรกับอูเบอร์จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการของโฮวา พร้อมทั้งชาวยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาชิกแท็กซี่ในการนำเทคโนโลยีมาใช้

 

Previous articleคุก 25 ปี ปรับ 2.5 ล้าน “เล่าต๋า”-พวก ประหารชีวิตลูกชายราชายาเสพติด อดีตกำนันท่าตอน
Next articleชาวญี่ปุ่นโหวต “เหนือ” เป็นตัวอักษรคันจิแห่งปี 2017 สะท้อนสังคมหวั่นภัยคุกคามโสมเเดง