“ตรัง” หนุนสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ปี 2561 พบว่า มีนักท่องเที่ยวประมาณ 16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5.5% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 9.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10% แต่ยังคงเป็นรองในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่งผลให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้จังหวัดตรังเป็น 1 ใน 55 เมืองท่องเที่ยวรอง

“ศุภศักดิ์ ศรีหมาน” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทย อดีตเป็นเมืองค้าขายกับต่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โบราณสถานที่สำคัญ มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม โดดเด่นแปลกตา อาหารและขนมพื้นเมืองรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการและรับผลประโยชน์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดตรัง

ดังนั้น ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2562 ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จึงได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดตรัง ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดตรัง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้ตรังเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน“กันต์พสิษฐ์ ดำรงสิทธินน” ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางหลากหลาย เมื่อเกิดการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน เส้นทางสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการสร้างเครือข่าย ให้เกิดความเชื่อมโยงของเครือข่ายมัคคุเทศก์ เพื่อสะดวกในการจัดการมากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน แต่สื่อออนไลน์ทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มใช้บริการมัคคุเทศก์น้อยลง ขณะเดียวกันก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่สนใจใช้บริการผ่านตัวแทน หรือใช้บริการมัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว

อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายมีความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มมัคคุเทศก์ด้วยกัน เพราะเป็นการสร้างโอกาสงานของมัคคุเทศก์ ทำให้ได้ทราบถึงความรู้ ความถนัด ความสามารถของมัคคุเทศก์แต่ละคน คาดหวังว่าหลังจากนี้จะมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอันดามันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะได้ทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดอย่างละเอียด ที่สำคัญคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับมัคคุเทศก์จากจังหวัดต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ศึกษาประวัติศาสตร์วัดถ้ำเสือ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง สถานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากนั้นเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเขาขนาบน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง เพื่อเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์

หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงา เพื่อศึกษาและรับชมการแสดงช้าง ณ ฟาร์มช้างแสงตะวัน ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง ชมแหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ต.คลองเคียน ร่วมศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยววัดสุวรรณคูหา ต.กระโสม ก่อนเดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศปากอ่าวพังงา อ.เมือง แล้วเดินทางไปยังเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมือง เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ตลอดจนการกระจายรายได้สู่ชุมชน และไปยังแหล่งท่องเที่ยวเกาะตะปู (เขาตะปู) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงา

“ในส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ศึกษาและเรียนรู้การทำอัญมณี เครื่องประดับ สินค้าของชุมชนที่นำมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ ศูนย์จัดแสดงรอยัล เจมส์ พาวิลเลี่ยน อ.ถลาง ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร เรียนรู้การบริหารจัดการตลาดน้ำ สงกรานต์จำลอง ร้านปลอดภาษี และโรงงานยางพาราแปรรูป ณ รอยัล ลาเท็กซ์ ภูเก็ต พร้อมดูงานการท่องเที่ยวทางทะเล ณ หาดป่าตอง อ.กะทู้ รวมถึงย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต และศูนย์การค้าคิง เพาเวอร์”


“การท่องเที่ยวนั้นมัคคุเทศก์มีส่วนสำคัญมาก เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด นักท่องเที่ยวจะเกิดความประทับใจหรือไม่เป็นหน้าที่ของมัคคุเทศก์ เสมือนตัวแทนของประเทศ ซึ่งเป็นทั้งครู นักจิตวิทยา นักแสดง รวมถึงนักการทูต เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยวในทุกด้าน ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ มีความสนุกได้รับความรู้ ได้รับความสุขตลอดระยะเวลาท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ