สระแก้ว-พระตะบอง กัมพูชา ประชุมชี้แจงพ.ร.ก.ต่างด้าวฯ หารือการเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน

สระแก้ว-พระตะบอง กัมพูชา ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ พร้อมหารือการเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (12 ก.ค.60) ที่ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยปลัดจังหวัดสระแก้ว จัดหางานจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว กองกำลังบูรพา มทบ.ที่ 19 กอ.รมน. ตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ทหาร ตำรวจ ปกครองจังหวัด สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ขนส่งจังหวัดสระแก้ว ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมหารือและทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 กับนายเฮือง ซุ ฮอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา และคณะ

ทั้งนี้ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เพราะแรงงานต่างด้าว ทั้งลาว เมียนมา และกัมพูชา ต่างทยอยเดินทางกลับบ้านจำนวนมาก ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ยืดเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ดังกล่าวออกไปถึง 31 ธันวาคม 2560 เพื่อไม่ให้แรงงานทะลักออกนอกประเทศในทีเดียว แต่ให้นายจ้างทำเป็นผลัดทีละชุดได้ เพื่อให้มีแรงงานหมุนเวียนอยู่ และจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ว่าทางรัฐบาลไทยไม่ได้มีนโยบายในการผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ แต่รัฐบาลไทยหวังจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบตามหลักสากล และเป็นการป้องปรามเพื่อไม่ให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย และประชาสัมพันธ์ไปยังนายจ้าง แรงงาน ให้เข้าใจ รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

Advertisment

ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้วได้กล่าวชี้แจงสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ กับแรงงานที่ถือบัตรผ่านแดน Border Pass และกลุ่มแรงงานชายแดน ว่าสามารถดำเนินการทำงานได้ตามปกติ ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรอะไรเลย ทางการได้กำหนดเปิดศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมา ที่มีนายจ้างอยู่แล้วแต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย เพื่อมาขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.2560 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร ในส่วนระเบียบปฏิบัติของกลุ่มแรงงานบัตรสีชมพูและพาสปอร์ตได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนแล้ว ส่วนสถิติแรงงานงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสระแก้วที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 26,899 คน ที่ผ่านมามีแรงงานเดินทางกลับผ่านด่านคลองลึกกว่า 8,616 คน

ขณะที่นายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงความพร้อมของไทยที่จะยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน เป็นด่านผ่านถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ส่วนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง กล่าวว่า ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ ยังกำหนดไม่ได้ว่าเป็นวันที่ 1 ต.ค. เพราะต้องกลับไปรายงานให้ผู้ว่าฯพระตะบองทราบอีกที ซึ่งทางจังหวัดสระแก้วจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประสาน หารือร่วมกับทางจังหวัดพระตะบองในคราวต่อไป สำหรับสถิติการเข้า-ออกโดยผ่านด่านบ้านเขาดินวันละ 2,000 คนต่อวัน

Advertisment

ด้านนายเฮือง ซุ ฮอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง กล่าวแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจใน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ฉบับใหม่ รัฐบาลกัมพูชาก็ได้กำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทยศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของไทย และเห็นชอบที่รัฐบาลไทยขยายเวลาบังคับใช้ พร้อมขอให้ทางจังหวัดสระแก้วช่วยอำนวยความสะดวกจัดส่งชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายกลับประเทศอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจะนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตาม พ.ร.ก.ดังกล่าว ไปประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง