12 องค์กรหนุน “เมดิโคโพลิส” เชียงใหม่ ปั้นเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์-สุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “เมดิโคโพลิสเชียงใหม่” (Medicopolis : Chiang Mai) เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมด้านการแพทย์ โดยเชื่อมโยงงานวิจัย บูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาศาสตร์และสารสนเทศชีวการแพทย์สู่การใช้งานจริงอย่างครบวงจร ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมวัน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประธานดำเนินโครงการเมดิโคโพลิสเชียงใหม่ เปิดเผยว่า

ต้นแบบเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ หรือ “เมดิโคโพลิส (Medicopolis)” เป็นการยกระดับมาตรฐานงานวิจัย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ ซึ่งศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่มีบรรยากาศที่ดึงดูดให้มาใช้ชีวิตและท่องเที่ยว มีเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง รวมทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีความพร้อมของทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ มีจุดแข็งในการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาคจากสนามบินนานาชาติ มีเที่ยวบินตรง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่สามารถทำให้เชียงใหม่เมืองนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ หรือ “เมดิโคโพลิส (Medicopolis) โดยจะก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจดูแลสุขภาพ ทำให้มีโอกาสที่เชียงใหม่จะต่อยอดจุดแข็งเดิมให้มีมูลค่ายิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมบริการที่ดีขึ้น และทำให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย มีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia)

ทั้งนี้ การเริ่มโครงการเมดิโคโพลิสเกิดในระดับพื้นที่ จุดสำคัญในการเริ่มต้นที่ดีคือ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ TCELS ได้เริ่มดำเนินโครงการและวางแผนงานไว้นั้น 1 ปีที่ผ่านโดยร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนาโครงการร่วมกัน อาศัยความร่วมมือการทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ขึ้น

โดยส่วนของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัดร่วมกัน สาธารณสุขจังหวัดและส่วนงาน ซึ่งจะช่วยในการเชื่อมโยงประชาชนในเพื่อที่เข้ากับเรื่องการดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนางานนวัตกรรมและกำลังคน ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อนและต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

ดร.นเรศ กล่าต่อว่า ความท้าทายของโครงการเมดิโคโพลิสคือ ความแตกต่างของ ecosystem ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจำเป็นต้องวางแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เช่น ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ทาง TCELS มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สำหรับการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความต้องการที่ตรงจุด โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ซึ่ง Key Success Factor ของโครงการเมดิโคโพลิสเชียงใหม่ที่สำคัญคือความพร้อมของพื้นที่ ต้องประกอบด้วยจังหวัด มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และระบบนิเวศอื่นๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาและต่อยอดงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ ซึ่งความเข็มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เช่น ความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายที่มาลงนามความร่วมมือกันในวันนี้เป็นกลุ่มภาคเอกชนที่เข็มแข็งและพร้อมต่อยอดงานนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง ปัจจัยที่กล่าวมานี้เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของโครงการที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ