SUN เผยรายได้ปี’63 พุ่ง 2.6 พันล้าน เดินหน้าลุย 3 โปรเจ็กต์ใหญ่ปี’64

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ “SUN” รายงานผลประกอบการประจำปี 2563 มีรายได้รวม 2,610.59 ล้านบาท ประกาศเดินหน้าลุยโครงการใหม่ในปี 2564 ตามแผนที่วางไว้ เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศจากกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to eat) ซึ่งมีการแตกไลน์สินค้าอย่างหลากหลาย และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ด้านตลาดต่างประเทศ มีการขยายฐาน ในกลุ่มสินค้ากระป๋อง และสินค้าแช่แข็ง ในแถบภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีเสถียรภาพเข้ามาเพิ่มเติมจากจำนวนลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าในต่างประเทศได้

องอาจ กิตติคุณชัย

สำหรับแนวทางดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างทันท่วงทีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาโครงการตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) ในแบบ Mini Factory ซึ่งเริ่มก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 25% คาดเสร็จตามกำหนดราวกลางปี 2564 และจะเริ่มเดินเครื่องการผลิตทันที

2.โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากซังข้าวโพด (Biogas) อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเตรียมแบบและข้อมูลทางเทคนิกในการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานสะอาด (Green energy) มาใช้ในโรงงานได้ 1 เมกกะวัตต์ สอดคล้องกับนโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทนำไปสู่การขยายผลด้านธุรกิจพลังงานในอนาคต

Advertisment

3.การขยายพื้นที่ปลูกวัตถุดิบในส่วนของพื้นที่ 1,007 ไร่ บริษัทศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงเพื่อขยายช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ และสอดคล้องกับแผนการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคต โดยจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่เกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150.5 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจ่ายไป 21.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563