โรงแรม-ร้านค้าปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวนาง กระบี่กระทบท่องเที่ยวหนัก

ผู้ประกอบการมักง่ายปล่อยน้ำเสียไหลลงทะเลอ่าวนาง เมืองกระบี่ กระทบการท่องเที่ยวหนัก อบต.อ่าวนางใช้ระบบปั๊มน้ำแก้ปัญหาชั่วคราว ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯจังหวัด จ้างเอกชนศึกษาความเหมาะสมระบบบำบัดน้ำเสีย

หลังนักท่องเที่ยวร้องเรียนเรื่องการลักลอบปล่อยน้ำเสียบริเวณชายหาดอ่าวนางลงสู่ทะเล โดยไม่มีการบำบัด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจลำคลองจากหมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่ พบว่าน้ำเสียจำนวนมากได้ไหลลงทะเล สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว ทั้งผู้ที่ขับเรือหางยาวที่ต้องลงจากเรือไปโดนน้ำเสีย ทำให้เป็นโรคผิวหนัง และนักท่องเที่ยวต้องลุยน้ำเสีย รวมถึงกลิ่นเหม็นอย่างหนักในช่วงน้ำลง ซึ่งปัญหาน้ำเสียในบริเวณนี้ไหลมาจากซอยต่าง ๆ ซึ่งเป็นย่านโรงแรมใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างจำนวนมาก และบริเวณนี้ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำที่ปล่อยมาจากโรงแรม ที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ ไหลลงทะเล

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า น้ำเสียและขยะเป็นปัญหาหลักของการท่องเที่ยว ส่วนสาเหตุที่มีน้ำเสียมากนั้น ต้องยอมรับว่ามาจากการลักลอบปล่อยของโรงแรม ที่พัก ที่ไม่ผ่านระบบบำบัดทั้ง ๆ ที่มีระบบบำบัดอยู่แล้ว สาเหตุเพราะไม่อยากสิ้นเปลืองงบประมาณค่าไฟฟ้า จึงได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ประกอบการแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร

หลังจากนี้คงต้องเรียกร้องไปยังภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับกรมและกระทรวงต่าง ๆ ต้องลงมาช่วยเหลือในส่วนนี้ เพราะต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวนั้นสร้างรายได้จำนวนมาก แต่การคืนงบประมาณกลับมาเพื่อแก้ปัญหา หรือป้องกันนั้นน้อยมาก หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะส่งผลกระทบระยะยาว

ด้านนายณฐวรรณ จำลองกาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลอ่าวนาง
มีการพัฒนาและขยายตัวของชุมชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว พื้นที่บนชายฝั่งจึงมีทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอย่างเป็นระบบ

Advertisment

ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดการน้ำเสียของตำบลอ่าวนาง รวมทั้งการวางแผนการจัดการรองรับน้ำเสียอย่างน้อย 20 ปี จัดทำแบบรายละเอียด เอกสารสำหรับการประกวดราคาและก่อสร้าง ศึกษาและประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบขององค์กรและการบริหารงานที่เหมาะสม โดยได้ว่าจ้างบริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาของโครงการ

สำหรับผลการศึกษานี้ จะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาน้ำเสียของตำบลอ่าวนาง ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ จำเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษามาดำเนินการ

นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวว่า ปัญหาน้ำเสียอ่าวนางเป็นเรื่องใหญ่ ทาง อบต.อ่าวนางได้ทำโครงการของบประมาณในการแก้ไขทั้งระบบมาตั้งแต่ปี 2551 แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ เพราะต้องใช้งบฯกว่า 300 ล้านบาท ล่าสุดทางจังหวัดได้ทำโครงการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยทาง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่จะเป็นผู้ดำเนินการใช้งบประมาณ 11 ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้ได้บริษัทผู้รับเหมาแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้ ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ก็จะใช้ระบบปั๊มน้ำช่วยเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราว แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด เพราะยังมีผู้ประกอบการลักลอบปล่อยน้ำเสียทำให้การแก้ปัญหายากลำบาก