เชียงรายหนุนใช้สัญลักษณ์ Chiang Rai Brand & Chiang Rai Brand Plus +

ผลิตภัณฑ์

จังหวัดเชียงรายประชุมพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) สร้างมูลค่า ความน่าเชื่อถือ แก่ผู้ใช้บริการ คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย, นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) ของผู้ประกอบการที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์รอบที่ 3 โดยคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ จำนวน 15 ราย 43 ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 สาขา สาขาที่ 1.อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ Chiang Rai Brand จำนวน 3 ราย 6 ผลิตภัณฑ์ และผ่านการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Chiang Rai Brand Plus + จำนวน 8 ราย 33 ผลิตภัณฑ์, สาขาที่ 2.สาขาผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Chiang Rai Brand จำนวน 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์,

สาขาที่ 3.ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Chiang Rai Brand Plus + จำนวน 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์ และสาขาที่ 4.สินค้าอื่น ๆ มีผู้ประกอบการขอยื่นการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ Chiang Rai Brand Plus + จำนวน 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand พิจารณาให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) รอบที่ 3 จำนวน 13 ราย 41 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Chiang Rai Brand จำนวน 4 ราย 7 ผลิตภัณฑ์ และ Chiang Rai Brand Plus + จำนวน 9 ราย 34 ผลิตภัณฑ์

โดยมีผู้ประกอบการขอยื่นการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand Plus + จำนวน 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับตราสัญลักษณ์เชียงราย (Chiang Rai Brand และ Chiang Rai Brand Plus +) ตามคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถนำไปประกอบกับสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ภายใต้การบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือ แก่ผู้ใช้บริการ ในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ