“สก็อต” ผนึก “ดีเคเอสเอช” บุกลาว


นายขวัญชัย อัสนี รองประธานกรรมการบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ดีเคเอสเอช กัมพูชาและลาว กล่าวว่า ดีเคเอสเอช ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท สก็อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ทำการตลาด ขาย และจัดจำหน่ายทุกผลิตภัณฑ์ของสก็อตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศลาว ทั้งในช่องทางร้านค้าปลีกแบบเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ต่อยอดจากปัจจุบันที่ดีเคเอสเอชและสก็อตมีความร่วมมือกันในไทยและเมียนมา เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารเสริมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากพฤติกรรมของกลุ่มชนชั้นกลางที่ตื่นตัวด้านสุขภาพมากขึ้น ด้วยเครือข่ายการกระจายสินค้าที่แข็งแรงของดีเคเอสเอช คาดว่าจะผลักดันการเติบโตของสก็อตในลาวได้เป็นอย่างดี