โควิดไม่ระคายผิว! ไตรมาสแรก เซเว่นอีเลฟเว่นกวาดกำไร5.6พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ได้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 5,645 ล้านบาท โดยในแง่ของรายได้รวมบริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 145,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อจากสาขาใหม่ที่เปิดในรอบปีที่ผ่านมา และรายได้จากการขายและบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทางลบต่อบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคจากรัฐบาล

ขณะที่ในแง่ของกำไรขั้นต้นบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 31,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มสูงข้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อและธุรกิจสยามแม็คโคร อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในงบการเงินรวมเท่ากับร้อยะ 22.1 ปรับลดลงจากร้อยละ 22.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนกำไรขั้นต้นที่มาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อลดลง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อเปิดร้านสาขาใหม่รวมทั้งสิ้น 27 สาขาในทุกประเภท ทั้งร้านสาขา บริษัท ร้าน store business partner (SBP) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีจำนวนร้านสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 11,983 สาขา แบ่งเป็น (1) ร้านสาขาบริษัท 5,401 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 45) ร้านเปิดใหม่สุทธิ 186 สาขา ในไตรมาสนี้ (2) ร้าน SBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 6,582 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 55) ร้านเปิดใหม่สุทธิ 85 สาขา ในไตรมาสนี้ ร้านสาขาส่วนใหญ่ยังเป็นร้านที่ตั้งเป็นเอกเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 ของสาขาทั้งหมด และส่วนที่เหลือเป็นร้านในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

พร้อมกันนี้ ซีพีออลล์ ยังระบุว่า ช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมาธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 82,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 2,112 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 อย่างไรก็ตาม ยอดขายเฉลี่ยของร้านเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 4.0 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวัน เท่ากับ 78,872 บาท ยอดซื้อต่อบิลโดยประมาณเท่ากับ 70 บาท ในขณะที่จำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 1,122 คน โดยจำนวนลูกค้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคจากรัฐบาล อาทิ จำกัดการเดินทาง การขอความร่วมมือให้อยู่แต่ในที่พักอาศัย

โดยรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภค (ไม่รวมบัตรโทรศัพท์) ยังคงเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้สินค้ากลุ่มอาหารมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงกว่าสินค้าอุปโภค (ไม่รวมบัตรโทรศัพท์) สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของยอดขายอาหารพร้อมทาน อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่ม ส่งผลให้สัดส่วนของรายได้จากการขาย ร้อยละ 70.8 มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และร้อยละ 29.2 มาจากสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม สินค้าอุปโภค กลุ่มสินค้าดูแลสุขภาพ ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด มีอัตราการเติบโตของยอดขายในระดับที่สูง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ