อนุทิน หารือเอกชน-ท่องเที่ยว ปรับมาตรการ Test & Go รับเปิดประเทศ

อนุทินรับโควิดทั่วโลกขาขึ้น เดินหน้าจับมือภาคเอกชน ธุรกิจท่องเที่ยว หาแนวทางปรับมาตรการ Test & Go  ก่อนนำเข้าที่ประชุม ศบค. พิจารณาเตรียมรับการเปิดประเทศ

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ กรมควบคุมโรค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ถึงแนวทางการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรประเภท Test & Go

โดยนายอนุทินกล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในช่วงขาขึ้น ประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อ ป่วยหนักและเสียชีวิตสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบการติดเชื้อในช่องทาง Sandbox สูงกว่าช่องทางอื่น ๆ ซึ่งการหารือในครั้งนี้เพื่อนำความเห็นของภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาและหาจุดสมดุลในการปรับมาตรการเข้าประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์

Advertisement

ทั้งมาตรการก่อนการเดินทางเข้าประเทศ อาทิ การลงทะเบียน Thailand Pass, การตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง, การยกเลิกตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5 และใช้การตรวจ Self ATK แทน, การปรับลดวงเงินประกันการเดินทาง รวมถึงมาตรการเมื่อถึงประเทศไทยและขณะอยู่ในประเทศ อาทิ

การปรับลดวันการแยกกักรักษาผู้ติดเชื้อ, การกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก่อนจะนำข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุม ศบค.พิจารณา ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวเตรียมรับการเปิดประเทศ ควบคู่ไปกับการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรค

Advertisement