โตโยต้า พบความไม่เหมาะสมการของการทดสอบกำลังแรงม้าเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

โตโยต้า

โตโยต้า ประกาศยืนยันเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร ในรถตู้ Commuter-Hiace และกระบะ Hilux ที่ขายในประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยันบริษัท ไม่ได้หยุดคำสั่งซื้อใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2567 รายงานข่าวจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หลังจาก บริษัท โตโยต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศ ญี่ปุ่น ประกาศแถลงการณ์กรณีความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบของ โตโยต้า อินดัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น โดยวันนี้ทาง โตโยต้า อินดัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น (TICO) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระในเครือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาชี้แจงถึงความไม่เหมาะสมของการทดสอบในการรับรองกำลังแรงม้า สำหรับ 3 เครื่องยนต์ดีเซลที่ทาง บริษัท โตโยต้า อินดัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น (TICO) ได้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบให้ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับเครื่องยนต์ที่ได้รับผลกระทบสำหรับประเทศไทย คือ เครื่องยนต์ดีเซล รหัส 1GD (ขนาด 2.8 ลิตร) ที่อยู่ในรถตู้ Toyota Commuter และ Toyota Hiace, รถกระบะ Toyota Hilux Standard Cab และ Toyota Hilux Smart Cab

โดยในระหว่างทดสอบเพื่อรับรองประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ การวัดผลถูกทำในลักษณะที่ทำให้เห็นว่าเส้นกราฟของกำลังแรงม้า และแรงบิดมีลักษณะคงที่และต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้ทำให้ค่าแรงม้า หรือค่าแรงบิด แตกต่างไปจากค่าประสิทธิภาพการทำงานจริงของเครื่องยนต์ ซึ่งความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบนี้ไม่ได้มีผลต่อการปล่อยมลพิษ หรือความปลอดภัยของรถยนต์

นอกจากนี้ ทางโตโยต้าได้ทำการตรวจสอบสินค้าที่ผลิตในโรงงานอีกครั้ง โดยขอยืนยันว่าเครื่องยนต์ และรถยนต์รุ่นดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์

สำหรับประเทศไทย ผลการรับรองนี้จะใช้กับรถยนต์ที่จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก เท่านั้น ซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการรับรองรถยนต์รุ่นดังกล่าว ขณะนี้ทางบริษัทได้พิจารณาระงับการส่งมอบรถยนต์ที่จะจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก สำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าว

โตโยต้า บริษัทไม่ได้หยุดคำสั่งซื้อใหม่ แต่จะมีผลกับวันส่งมอบรถยนต์ที่จะจดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก เท่านั้น จนกว่าการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสิ้น

บริษัทขอยืนยันกับลูกค้าที่ใช้รถยนต์รุ่นดังกล่าวว่า ความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบไม่มีผลกระทบต่อค่าแรงม้า แรงบิด หรือค่าประสิทธิภาพอื่น ๆ ของเครื่องยนต์ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อการปล่อยมลพิษ หรือความปลอดภัยของรถยนต์แต่อย่างใด

และต้องขออภัยอย่างยิ่งต่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับความไม่สะดวกและข้อกังวลที่เกิดมาจากความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบในครั้งนี้