ติด NGV คึกหนีปัญหาฝุ่นควัน SCG-เอนเนอร์จี แนะนำร่องรถหน่วยงานรัฐ

เอสจีซี ออโต้แก๊ส-เอนเนอร์จี รีฟอร์ม แนะรัฐจริงจังกับการแก้ปัญหาฝุ่นควัน เผยควรนำร่องรถในหน่วยงานราชการทุกคันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อน ชี้รถสาธารณะต้องใช้พลังงานสะอาด “เอ็นจีวี”

นายอภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ออโต้แก๊ส จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์รายใหญ่ เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันแม้ความต้องการติดตั้งก๊าซ

เอ็นจีวีหรือซีเอ็นจี สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปจะลดลงไปมาก จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รถยนต์รุ่นใหม่ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ทั้งอีโคคาร์และปิกอัพ แต่การแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันโดยเฉพาะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรัฐบาลต้องจริงจัง

“เรายอมรับว่าตลาดหดตัวลงเยอะจากลูกค้าหลายร้อยคันต่อเดือน ตอนนี้เหลือเป็นหลักสิบ ทำให้ตอนนี้เราได้ลดขนาดของธุรกิจติดตั้งก๊าซรถยนต์ลงให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตลาด และหันไปทำตลาดโดยเจาะกลุ่มลูกค้ารถตู้ หรือรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบ และพอใจกับการใช้ก๊าซติดรถยนต์เป็นหลัก โดยมีลูกค้าเข้ามารับการติดตั้งเฉลี่ยเดือนละ 20-30 คัน”

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ช่วงที่เกิดวิกฤตหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานนั้น อยากแนะภาครัฐควรรณรงค์ให้หลายภาคส่วนหันมาใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกก๊าซเอ็นจีวี

ให้มากขึ้น ควรกำหนดเป็นนโยบายให้รถโดยสารสาธารณะ, รถของหน่วยงานราชการ, รถตู้ หรือรถแท็กซี่ ต้องมาใช้พลังงานทางเลือก หรือก๊าซเอ็นจีวีในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อช่วยลดปัญหา นอกจากนี้ กลุ่มตลาดรถยนต์เก่า หรืออาฟเตอร์มาร์เก็ต ผลักดันให้ตื่นตัวมากขึ้น

Advertisement

“ถ้ารัฐกลับมาโปรโมตค่ายรถยนต์หลายค่ายก็พร้อมทำตลาด ซึ่งเราเองก็มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว”

ด้านนายสุรชัย นิตติวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เรื่องฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาพ รัฐบาลต้องรีบดำเนินการแก้ปัญหาให้เหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วและประสบความสำเร็จอย่างญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือในยุโรป โดยเริ่มต้นจากรถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐก่อน เลือกเชื้อเพลิงที่ปล่อยมลพิษต่ำอย่างเอ็นจีวีหรือแอลพีจี เพื่อเป็นตัวอย่าง รวมทั้งควบคุมเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์เบนซินเก่า

สำหรับพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดก๊าซธรรมชาติว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด คือ “ราคา” การติดตั้ง และราคาพลังงานมากกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้ช่วยผลักดันให้คนหันกลับมานิยมติดก๊าซมากขึ้น เพราะคนกลุ่มนี้ต้องการใช้พลังงานที่ราคาถูกกว่าน้ำมัน ดังนั้น การส่งเสริมควรเริ่มที่รถยนต์ในหน่วยงานราชการก่อน

ปัจจุบันบริษัทยังคงให้บริการติดตั้งก๊าซในกลุ่มรถเชิงพาณิชย์ รถสาธารณะอยู่ราว 200 คันต่อเดือน จากก่อนหน้านี้ช่วงพีก ๆ ติดอยู่ราว 3,000 คันต่อเดือน