พันธบัตรสุขใจให้ออม 4.5 หมื่นล้าน ขายผ่าน 4 ธนาคาร วันนี้วันแรก

พันธบัตรออมทรัพย์เปิดขายผ่านสี่ธนาคารวันนี้

เปิดขายแล้ววันนี้! พันธบัตรสุขใจให้ออม 4.5 หมื่นล้าน ขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

วันนี้ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีช่องทางจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ

  1. จำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเลต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งจำหน่ายหมดแล้ว
  2. จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 45,000 ล้านบาท

นางสาวรัดชากล่าวว่า ในส่วนของการจำหน่ายผ่านธนาคาร กระทรวงการคลังแจ้งเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ 13 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

               
  1. ประชาชนทั่วไป จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 วงเงิน 40,000 ล้านบาท มี 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ โดย สบน.จะจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับจัดสรรพันธบัตร
  2. นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ซื้อได้ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 วงเงิน 5,000 ล้านบาท มีรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินซื้อ โดย สบน.จะจัดสรรแบบ First Come First Served
ภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารทั้ง 4 แห่ง หรือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร.0-2271-7999 ต่อ 5809 หรือโทร.0-2265-8050 ต่อ 5307