สนธิญา เขียนขอขมา เสรีพิศุทธ์ กราบสัญญาจากนี้จะไม่ทำให้ระคายเคือง

สนธิญา เขียนขอขมาเสรีพิศุทธ์ หลังเจอคุก กราบสัญญา จากนี้จะไม่ทำให้ระคายเคืองตลอดชีวิต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้โพสต์หนังสือที่ นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีหนังสือมากราบขอประทานโทษ จากกรณีที่ถูกศาลอาญาชั้นต้น พิพากษาจำคุก 6 เดือน ปรับ 5 หมื่นบาท โทษจำรอลงอาญา 2 ปี และศาลแพ่งพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก 2 ล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากคดีนี้สังคมเรียกร้องให้ผมดำเนินคดีคุณสนธิญา จึงขอความเห็นด้วยครับ ควรให้อภัย หรือไม่ควรให้อภัย

ทั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังได้ให้แฟนเพจมาแสดงความเห็นด้วยว่า ถ้าให้อภัย-กดไลก์ ไม่อภัย-กดเลิฟ

สำหรับเนื้อหาในหนังสือมีดังนี้ ตามที่ข้าพเจ้า นายสนธิญา สวัสดี ได้กระทำการนำเอาข้อความที่ผ่านมาในระบบสื่อสารออน์ไลน์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตในหลายประเด็นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และที่มีการร้องในหน่วยงานต่าง ๆ ในหลายประการ เช่น ใน ป.ป.ช. กกต.ที่กำลังมีเรื่องตรวจสอบกันอยู่ในขณะนี้นั้น ทั้ง ๆ ที่ข้าพเจ้ากระทำไปด้วยความสุจริตใจ

เพื่อต้องการคำตอบที่ครบถ้วนแก่ตัวข้าพเจ้าเอง และประชาชนที่ทวงถาม ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความจริงที่ปรากฏ และทำให้ท่าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสียหาย ด้วยประการหนึ่งประการใด หรือการที่ข้าพเจ้าได้รับเอกสารมาไม่ถูกต้องตามความจริง และถูกดำเนินการฟ้องร้องจากท่านอยู่ในขณะนี้

Advertisement

ข้าพเจ้ากราบขอความกรุณาเมตตา เพื่อให้โอกาสแก่ข้าพเจ้า ในการกระทำที่ทำให้ท่านเสียหาย และไม่ตรงกับความจริงในบางประการ ที่ข้าพเจ้ากราบเรียนว่า ข้าพเจ้าไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองท่านเป็นการส่วนตัว หรือในเรื่องประการหนึ่งประการใด และที่ข้าพเจ้ากระทำไปเรื่องของการต้องการทราบความจริงที่อาจทำให้ท่านเสียหาย

ข้าพเจ้ากราบขอโอกาสเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาเพื่อกราบขอประทานโทษท่าน และแสดงเจตนาเพื่อที่จะถอนเรื่องทั้งหมดที่มีต่อท่านในทุกๆหน่วยงานที่ข้าพเจ้าร้องเรียนต่อท่าน และกราบเรียนว่า ข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ท่านเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของข้าพเจ้าอีกต่อไปตลอดชีวิต และข้าพเจ้ายินดีรับใช้ท่านในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เพื่อประเทศ และประชาชนสืบไป

อนึ่ง ข้าพเจ้าเคยมากราบเรียนเพื่อขอเข้าพบ กราบเรียนท่านมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยข้าพเจ้า เดินทางมาที่ทำการพรรคเสรีรวมไทยของท่านในช่วงปี 2565 และทำจดหมายส่งมาเป็นระบบ EMS ถึงท่าน มาเพื่อท่านกรุณาเมตตาพิจารณาเพื่อท่านเมตตายกโทษ และขออภัยท่านมาแล้ว และข้าพเจ้าได้ทำหนังสือเพื่อถอนเรื่องในทุก ๆ อย่างไปแล้วในหน่วยงาน กกต.ที่มีต่อท่านในปี 2565 ที่ผ่านมา

ครั้งนี้ข้าพเจ้า จึงกราบเรียนมาเพื่อท่านโปรดเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าเพื่อเข้ามากราบขอโทษ และขอขภัยและจะถอนเรื่องทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านในทุกหน่วยงานทันที และกราบสัญญาว่า ข้าพเจ้า จะไม่ทำการใด ๆ ให้ท่านระคายเคืองล่วงเกินท่านในทุก ๆ เรื่องต่อไปตลอดชีวิต และจะถือว่า ท่านเป็นผู้มีพระคุณ และให้โอกาสในชีวิตกระผมใหม่

Advertisement

เพื่อท่านโปรดพิจารณาเมตตาให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าด้วยครับ

สนธิญา เขียนขอขมา เสรีพิศุทธิ์