รายชื่อ วปอ.รุ่น 66 อธิบดีดังคั่วปลัดคลัง-แคนดิเดตหัวหน้าประชาธิปัตย์-เสธ.ตึกไทยติดพรึ่บ

รายชื่อ วปอ.รุ่น 66

ครม.เคาะรายชื่อ 289 รายชื่อ นักศึกษาวิทยาลัย วปอ.รุ่น 66 อธิบดีกรมศุลฯ-สรรพสามิต เต็ง ปลัดคลัง นราพัฒน์ แคนดิเดตหัวหน้าประชาธิปัตย์ ดร.เอ้-ดร.กอบศักดิ์ เสธ.ตึกไทยคู่ฟ้า ฐาปน สิริวัฒนภักดี แห่งไทยเบฟ-บิ๊กคอร์ปฯ พาเหรดติดพรึ่บ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า กระทรวงกลาโหมได้ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2566-2567 จำนวน 289 ราย จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และในฐานะประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีข้าราชการทหารและข้าราชการและข้าราชการฝ่ายพลเรือน ส่วนราชการอิสระ ตลอดจนภาคเอกชนและคนทั่วไป ดังนี้

สำหรับรายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566-2567 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 ที่น่าสนใจ

ข้าราชการฝ่ายทหาร อาทิ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม พล.ต.คม วิริยเวชกุล หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาทิ พล.ท.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ หรือ “เสธ.นุ้ย” นายทหารใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ฝ่ายพลเรือน สำนักนายdรัฐมนตรี อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการคลัง อาทิ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดาวเทียมและโครงข่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุวิทยา

กระทรวงพลังงาน อาทิ นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพาณิชย์ อาทิ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน น.ส.จิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม อาทิ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ภาคเอกชน 15 ราย ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย 4 ราย

ได้แก่ นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 5 ราย ได้แก่ นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพาร์คบางกอก จำกัด นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด นายภูวดิท ปรีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรชวัล 2002 จำกัด นายวรทัศน์ ตันติมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน ทรานสปอร์ต จำกัด และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานพิพานกรุ๊ป จำกัด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5 ราย ได้แก่ นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม และนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 ราย นายอนุชา เทียนชัย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บุคคลทั่วไป 51 ราย อาทิ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายสมิทธ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ “ดร.เอ้” ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือ “ซ้อเจน” ที่ปรึกษา บริษัท โรงเลื่อยจักรกาญจนบุรี จำกัด นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล หรือ “ดร.กอบ” อดีตแกนนำกลุ่มสี่กุมาร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


คลิกอ่านเพิ่มเติม >>> รายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566-2567