เศรษฐา ประชุมบอร์ดเงินดิจิทัล 10,000 บาท คุมเข้มกรอบวินัยการเงินการคลัง

เศรษฐา ทวีสิน

นายกฯ ประชุมบอร์เงินดิจิทัล 10,000 บาท กำชับรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ร่วมกับรัฐมนตรี คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายเศรษฐากล่าวเปิดประชุมว่า ตามที่ได้แถลงนโยบาย Digital Wallet ต่อรัฐสภา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานที่ประชุมคณะกรรมการในวันนี้ จะได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ

โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ ขอให้ทุกคนร่วมกันดำเนินงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินและการคลัง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกคนในที่นี้มาจากทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่ถูกคัดสรรมาแล้วว่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นได้ในโครงการนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยในวงกว้าง เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้เห็นว่าจำเป็นต้องทำ ทุกคนในที่นี้เป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จึงอยากให้มีการเสนอข้อเสนอแนะ นำมาถกกันให้ดี ให้ละเอียด เพื่อหาข้อสรุปในที่ประชุมนี้ให้ได้ อะไรที่ไม่ได้ถก ไม่ได้พูดกัน หรือมีข้อตกลงที่ขัดแย้งกัน

“ขอให้พูดคุยกันในคณะกรรมการ เพื่อจะหาทางออกที่สมบูรณ์ให้ได้ อย่าให้สาธารณชนมีความสับสน เพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล นายกฯ ในฐานะประธานกรรมการมีความตั้งใจ ซึ่งต้องขอร้องเรื่องนี้ เพราะนโยบายดิจิทัลวอลเลตเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และการแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ ต้องการให้เป็นสิ่งยืนยันความตั้งใจที่จะดำเนินการเรื่องนี้จริง ๆ” นายเศรษฐากล่าว

นายเศรษฐากล่าวอีกว่า เมื่อมีข้อสรุปแล้วขอให้คณะกรรมการพิจารณานำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพราะนโยบายนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล ส่วนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อง Position ต่าง ๆ นายกฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็น เพราะอยากทำให้นโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริง ต่อมาเวลา 13.32 น. นายกรัฐมนตรีเดินออกจากตึกภักดีบดินทร์หลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว

ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 นาที โดยนายกรัฐมนตรีเดินออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดี ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงผลการประชุมและข้อสั่งการเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเลต ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถาม เพียงแต่ยิ้มพร้อมกับยกนิ้วโป้งขวาโชว์สื่อมวลชน ก่อนจะเดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้า

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อให้มีการกำหนดกรอบการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ในหลายประเด็น เช่น ขอบเขตโครงการ แหล่งเงินการดำเนินโครงการ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ การจัดการข้อมูลภายใต้โครงการ เป็นต้น
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตลอดจนคำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) เป็นประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป