นายกฯเศรษฐา เตรียมกล่าวถ้อยแถลง เวที BRF ที่จีน บ่ายวันนี้

ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง กล่าวเปิดเวทีประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BELT AND ROAD FORUM FOR INTERNATIONAL COOPERATION : BRF) บ่ายวันนี้ นายกฯเศรษฐา ขึ้นกล่าวถ้อยแถลง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนรัฐ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BELT AND ROAD FORUM FOR INTERNATIONAL COOPERATION : BRF) ครั้งที่ 3 ณ ห้อง Grand Banquet Hall มหาศาลาประชาชน

โดยก่อนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมไทยหมู่ร่วมกับประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน สี จิ้น ผิง และผู้นำประเทศต่าง ๆ

จากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน จะกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ Green Silk Road for Harmony with Nature รวมทั้ผู้นำแต่ละประเทศจะได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนแห่งภูมิภาค

เศรษฐา ทวีสินเศรษฐา ทวีสิน