อนาคตใหม่-กกต. ออกเอกสารโต้ “ช่อ” ร่ายยาว…ไม่มีธง – ใบสั่งการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าว ชี้แจงถึงกรณีที่ “น.ส.พรรณิการ์ วานิช” โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงาน กกต.ชี้นำให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กระทำความความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือนตุลาคม 2562 นั้น การแถลงข่าวของ น.ส.พรรณิกา คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง

1. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 เลขาธิการ กกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็น ต่อ กกต. ซึ่งกรณีนี้เลขาธิการ กกต.ได้มีความเห็น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวข้างต้น โดยการเสนอความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอน ของระเบียบมิใช่การชี้นำในสำนวนการสืบสวนแต่อย่างใด

2.เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เลขาธิการ กกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบ3.ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ประธาน กกต.ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและมิได้ มีการเร่งรัดแต่อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการ ฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกต.พิจารณาตามระเบียบ

4. ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กกต. แล้ว กกต. ได้มีมติเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ เคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วน และขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน

5. กกต.ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ให้หมายเรียก ขอเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายใน กำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่ กกต.ร้องขอ และจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่


“ดังนั้น การดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ซึ่ง กกต. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นลำดับ โดย กกต. มิได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมือง แต่อย่างใด”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ