“สุวิทย์” หารือวิปรัฐบาลเรียกทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลก่อนเสนอ พ.ร.บ.อีอีซี ต่อสนช. 28 ก.ย.

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในวันที่ 25 กันยายน จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ครั้งที่ 22/2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระการประชุมสำคัญคือการหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. (พ.ร.บ.อีอีซี) ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้เสนอกฎหมายเข้าสภา และมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ชี้แจงสาระสำคัญของกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 28 กันยายนนี้ โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาให้ข้อมูลความคิดเห็นด้วย

นายสุวิทย์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในที่ประชุม ปนช.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุด้วย

 

ที่มา มติชนออนไลน์