ศบค. สั่งยกเลิก Test and Go กักตัวเท่านั้น มีผลถึง 4 ม.ค. 2565

ศบค. สั่งยกเลิก Test and Go กลับไปใช้ระบบกักตัว ผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อก – State Quarantine มีผลทันที ถึง 4 ม.ค. 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานข่าวแจ้งว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) (ศบค.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำนวย ศบค. ได้มีมติให้ยกเลิกมาตรการเข้าประเทศแบบเทสต์ แอนด์ โก (Test and Go) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564  – วันที่ 4 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีคำสั่งให้ปิดการลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่วันนี้เป็นการชั่วคราว ส่วนคนลงทะเบียนไว้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ยังให้เข้าประเทศมาได้ โดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 2 แสนคน ได้รับอนุมัติแล้ว 1.1 แสนคน และรอการอนุมัติอีก 9 หมื่นคน จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยตามแผนที่วางไว้ตามปกติ แต่จะมีมาตรการเสริม โดยมีการตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 รัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และจะติดตามอย่างใกล้ชิด

แต่นักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เข้าระบบ Thailand Pass สามารถเดินทางทางเข้าประเทศได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ผ่านภูเก็ตแซนด์บ็อกจังหวัดเดียวเท่านั้น 2. ผ่านระบบ State Quarantine และต้องตรวจในระบบ RT-PCR  ก่อนและหลังกักตัว 7-10 วัน

ทั้งนี้ จะมีผลภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา