สมาคมรับสร้างบ้าน ขอยาแรงกระตุ้นบ้านสร้างบนที่ดินตัวเอง ลดหย่อนภาษีล้านละ 1 หมื่น

สร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง

HBA-สมาคมรับสร้างบ้าน ผนึก 6 สมาคมพี่ใหญ่ เขียนโรดแมปรัฐบาลเศรษฐา เสนอขอลดหย่อนภาษีล้านละ 1 หมื่นบาท เพดานลดหย่อนไม่เกิน 1 แสน เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองทั่วประเทศ ที่มีมูลค่าเฉลี่ยทะลุปีละ 2 แสนล้านบาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 2566 เต็มไปด้วยความท้าทายจากข้อจำกัดทางธุรกิจนับจากสถานการณ์โควิด กำลังซื้อผู้บริโภคตกต่ำ ค่าครองชีพสูงจากต้นทุนสินค้าและอัตราดอกเบี้ย

ซึ่งมีผลต่อการวางแผนปลูกสร้างบ้าน ทำให้ชะลอการตัดสินใจออกไปแบบไม่มีกำหนด ส่งผลกระทบภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านปี 2566 อยู่ในภาวะทรงตัว ไม่มีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเติบโต อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่เกิดภาวะถดถอยมากนัก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีเรียลดีมานด์สูงมาก

ตัวเลขจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ REIC พบว่าทั้งตลาดบ้านสร้างเอง หรือ รับสร้างบ้านบ้านทั่วประเทศ มีมูลค่ารวมกว่า 2 แสนกว่าล้านบาทต่อปี

โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดเก็บตัวเลขยอดเซ็นสัญญาสร้างบ้าน จากสมาชิกในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 พบว่า มูลค่ารวมอยู่ที่ 9,000 กว่าล้านบาท คาดว่าถึงสิ้นปี บ้านที่สร้างกับสมาชิกสมาคมมีมูลค่า 12,500 ล้านบาท เท่ากับปี 2565 จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าตลาด 13,250 ล้านบาท

สำหรับแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านปี 2567 มีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง จากผู้บริโภคที่เริ่มรับรู้และหันมาใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เช่น คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว

ขณะเดียวกัน ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการรับมือกับปัจจัยลบ เช่น อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และความไม่แน่นอนของราคาพลังงาน รวมถึงค่าเงินบาทที่จะมีผลต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และค่าขนส่ง

ทั้งนี้ HBA ร่วมกับ 6 สภาและสมาคมหลัก ได้แก่ กลุ่มการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จุดโฟกัสของ BHA เสนอให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
โดยดูจากมูลค่าการก่อสร้างบ้านตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ติดอากรแสตมป์ (อ.ส.4) กับกรมสรรพากร เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในรอบภาษีปีถัดไป

ส่วนอัตราลดหย่อนนั้น เสนอให้ลดหย่อนล้านละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หรือสร้างบ้านไม่เกิน 10 ล้านบาท) เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยลดภาระให้กับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจรับสร้างบ้านได้ด้วย

สมาคมเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจูงใจให้บริษัทผู้รับสร้างบ้านที่ทำธุรกิจอยู่ทั่วประเทศ และยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล หันมาจดทะเบียนนิติบุคคลและเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ


“มาตรการขอลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้าน จะเป็นกลไกช่วยเร่งการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านเอง ให้ตัดสินใจสั่งสร้างบ้านได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศโดยรวมเติบโตตามไปด้วย”