“กรมขนส่ง” เปิดให้ต่อใบขับขี่ แนะจองออนไลน์-บางกลุ่มไม่ต้องสอบ

กรมขนส่ง

กรมขนส่งทางบก กลับมาเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งในส่วนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน รวมถึงการต่ออายุใบขับขี่สวนใหญ่

หลังจากงดให้บริการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานของกรมขนส่งทางบกทั่วประเทศเริ่มกลับมาเปิดให้บริการในส่วนงานที่ไม่มีการอบรบอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน เป็นต้นไป เช่น:

  • การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตฯ ชำรุดหรือสูญหาย
  • การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
  • การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ กรมขนส่งฯ จะเปิดให้บริการครบทุกด้านในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะรวมถึง การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning

โดยจะให้สิทธิประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

ขณะที่โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จะกลับมาเปิดทำการสอนและทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน

เยียวยา-ไม่ต้องสอบสำหรับบางกลุ่ม

นอกจากนี้ กรมขนส่งฯ ได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ คือ

1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลการจองคิวล่วงหน้า ต่อใบขับขี่ืั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ