ทอท. ควัก 2 พันล้าน ผุด 2 ตึกใหม่ย่านดอนเมือง คาดเสร็จปี 66

“ทอท.” ไม่สนโควิด ควัก 2 พันล้าน เซ็นจ้าง”เพาเวอร์ไลน์” ลงทุนสร้างตึกใหม่ 2 แห่ง คาดเสร็จพร้อมอวดโฉมปี 66

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.

Advertisement

สำหรับอาคารสำนักงาน 2 อาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยานและสายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนบุคลากรของ ทอท. ในอนาคตให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นอาคารที่รองรับการฝึกอบรมบุคลากรจำนวนมาก โดยเน้นงานด้านวิชาการ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับงานด้านมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน

ควัก 2 พันล้าน จ้างเพาเวอร์ไลน์สร้าง

โดยโครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 1,978 ล้านบาท มี บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง มีระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน (1 มี.ค. 2564-17 ส.ค. 2566) แบ่งเนื้องานเป็น 2 ส่วน ได้แก่

Advertisement

1. อาคารสำนักงานแห่งที่ 2 ความสูง 8 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า) หรือ 44.45 เมตร พื้นที่ใช้สอย 37,000 ตร.ม. แต่ละชั้นประกอบด้วย

ชั้น B1 ถังเก็บน้ำและห้อง Service ขนาด 1,047 ตร.ม.
ชั้น F1 เป็นส่วนของล็อบบี้ ห้องรับรองสื่อมวลชน สำนักการแพทย์ Service Area และทางเข้าผู้บริหาร พื้นที่ 4,698 ตร.ม.
ชั้น F2 พื้นที่จัดนิทรรศการ ห้องจัดเลี้ยง และทางเชื่อมระหว่างอาคาร พื้นที่ 3,238 ตร.ม.
ชั้น F3 พื้นที่ห้องประชุมและสำนักงาน พื้นที่ 5,239 ตร.ม.
ชั้น F4 สำนักงาน พื้นที่ 5,239 ตร.ม.
ชั้น F5 สำนักงานและสวนภายในอาคาร พื้นที่ 5,239 ตร.ม.
ชั้น F6 สำนักงาน พื้นที่ 4,295 ตร.ม.
ชั้น F7 ห้องรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหาร และสำนักงาน พื้นที่ 4,229 ตร.ม.
ชั้น F8 ห้องประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พื้นที่ 4,229 ตร.ม.
และชั้นดาดฟ้า เป็นห้องเครื่อง ห้องปั๊ม และห้องพัดลมอัดอากาศ พื้นที่ 4,317 ตร.ม

Advertisement

ส่วนอาคารสำนักงานสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (ASO) มีความสูง 9 ชั้นไม่รวมดาดฟ้า หรือ 44.85 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 10,600 ตร.ม. แต่ละชั้นประกอบด้วย

ชั้น B1 ห้อง Service และถังเก็บน้ำ 501 พื้นที่ ตร.ม.
ชั้น F1 เป็นส่วนของล็อบบี้ Service Area และทางเข้าอาคาร พื้นที่ 1,416 ตร.ม.
ชั้น F2 พื้นที่ห้องสมุด ทางเชื่อมอาคารจอดรถและอาคารสำนักงาน 2 พื้นที่ 1,052 ตร.ม.
ชั้น F3 พื้นที่ห้องอบรม 1,297 ตร.ม.
ชั้น F4 พื้นที่ห้องอบรม 1,285 ตร.ม.
ชั้น F5 พื้นที่ห้องประชุม 1,107 ตร.ม.
ชั้น F6 – F8 พื้นที่สำนักงานรวม 3,323.01 ตร.ม.
ชั้น F9 ห้องจัดเลี้ยง 1,108 ตร.ม.
และชั้นดาดฟ้า เป็นห้องเครื่อง ห้องปั๊ม และห้องพัดลมอัดอากาศ พื้นที่ 1,108 ตร.ม.