GULF Sparks Smiles 2022 ตรวจสุขภาพฟันฟรีเพื่อชุมชนห่างไกล จาก ‘กัลฟ์’ และ ‘ทันตะ จุฬาฯ’

หลังจากที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ประจำปี 2565 ในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน และเขตหนองจอก ก็ได้รับรอยยิ้มและเสียงตอบรับที่ดีจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จนมาถึงการออกหน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบัง ณ วัดทิพพาวาส ซึ่งจะเป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายส่งท้ายปีให้กับผู้ที่มาร่วมโครงการฯ ได้มาตรวจรักษาสุขภาพฟันฟรี รวมถึงได้รับความรู้จากทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ที่มาให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาเบื้องต้นกับประชาชน เพื่อจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพฟันเพื่อนำไปปฏิบัติและบอกต่อกับคนอื่นๆ ต่อไปได้ ช่วยให้เกิดการป้องกันโรคทางสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน

อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมเป็นทันตแพทย์อาสาในโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กัลฟ์ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะตามมาในหลายๆ ด้านจากโครงการนี้ ซึ่งด้านแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือประชาชนจะได้รับการรักษาฟันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญและกระบวนการในการรักษาฟันตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ไปถึงตติยภูมิ เพราะปัญหาช่องปากมักจะเป็นเรื่องท้ายๆ ที่คนให้ความสำคัญ เนื่องจากต้องกังวลกับเรื่องปากท้อง เรื่องเศรษฐกิจ เป็นต้น การมีโครงการดีๆ ที่ช่วยให้ประชาชนได้รักษาฟันฟรี ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดปัญหาโรคร้ายแรงที่เกิดจากสุขภาพช่องปากได้

น.ส.นัทธมน บุญประกอบ นักเรียนชั้น ม.5 อาสาสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นจิตอาสาช่วยทันตแพทย์ในโครงการ GULF Sparks Smiles ที่เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นการเติมเต็มความฝันที่อยากจะเป็นหมอฟันมากๆ เพราะในวันนี้ได้มาเรียนรู้ในสนามจริง ได้รับประสบการณ์โดยตรง และได้ฝึกกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาทำ ต้องขอบคุณโครงการฯ ที่ให้โอกาสที่ดีมากๆ ในครั้งนี้ และในอนาคตหากได้เป็นหมอฟันอย่างที่ตั้งใจไว้ จะกลับมาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอีกแน่นอน

ความสำเร็จของโครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ไม่ใช่เพียงการลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจและมอบประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่สนใจและอยากเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ในโครงการฯ นี้อีกด้วย สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลของโครงการอื่นๆ จากกัลฟ์ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Gulf Spark ที่ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/

 

Advertisement