กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบผสมผสาน

กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบผสมผสาน

กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบผสมผสาน กำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ ภายใน มี.ค. นี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และแบตเตอรี่ (BESS) เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนมีนาคม 2567 นี้