พม. จับมือ ETDA และ Shopee นำสินค้าแบรนด์ “ทอฝัน By พม.” ลุยตลาดออนไลน์เต็มสูบ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือพาร์ทเนอร์ “ETDA” และ “Shopee Thailand” นำร่องหนุนสินค้าแบรนด์ “ทอฝัน By พม.” ฝีมือกลุ่มสตรี ครอบครัว และคนพิการ มากถึง 72 รายการ จาก 17 ชุมชนทั่วเมืองไทย ลุยช่องทางออนไลน์แบบเต็มสูบ หวังต่อยอดอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง “กลุ่มเปราะบาง” ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวผ่านระบบ Application Zoom โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวในยุคดิจิทัล ภายใต้แบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวสกาวเดือน วงศ์ตระกูล Senior, Government Relations บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง ผ่านแบรนด์ “ทอฝัน By พม.”

“นายจุติ ไกรฤกษ์” รมว.พม. เปิดเผยว่า เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการสร้างอาชีพ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก หากยังทำอะไรเหมือนเดิมก็จะไม่พ้นกับดักที่เราเจอกันอยู่กับความเหลื่อมล้ำของผู้มีรายได้น้อย ทำอย่างไรจะขยับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและครอบครัว รวมถึงกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ไปสู่กลุ่มคนที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

“เราจำเป็นที่จะต้องสร้างช่องทางให้กับกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพได้ 60-70% ผ่านระบบออนไลน์ และผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งวันนี้เราได้ ETDA และ Shopee ซึ่งทำในเรื่องของกำไรเชิงพาณิชย์ มาเป็นพาร์ทเนอร์ ก็จะช่วยให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้เจอกันมากขึ้น ส่วน พม. ทำในเรื่องของกำไรเชิงสังคม ท้ายที่สุดแล้ว เราจะต้องมีผู้ประกอบการอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น โครงการนี้ถือเป็นโครงการระยะกลางที่จะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆ เราจะไม่ทำแบบไฟไหม้ฟาง จะต้องทำทุกอย่างให้ครบวงจรให้ได้ ผู้ชนะในท้ายที่สุดก็คือประเทศไทย และทุกคนที่อยู่ในโครงการ”

• นำร่อง 72 สินค้า ติดตรา “ทอฝัน By พม.”

“นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ” รองปลัดกระทรวง พม. และโฆษกกระทรวง พม. กล่าวว่า โลกของการแข่งขันในภาคธุรกิจมีสูงมาก พม. ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับโลกของการแข่งขัน จึงเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้กลุ่มอาชีพที่อยู่ในชุมชนสามารถมีผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีเพียงหนึ่งเดียว มีการพัฒนารูปแบบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา พม. ได้ทำงานผ่านไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ในการฝึกอบรมอาชีพเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ได้ฝึกอาชีพของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในชุมชน และได้นำเอาอัตลักษณ์ของการทำงานออกมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถจัดจำหน่ายและเลี้ยงครอบครัวได้

สำหรับแบรนด์สินค้า “ทอฝัน By พม.” เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนของ สค. และที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มนำร่องในลักษณะ “All Product One Brand” ภายใต้ชื่อ “ทอฝัน By พม.” ขณะนี้มีทั้งหมด 17 กลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ 53 ประเภท 72 SKU (Stock Keeping Unit) จำแนกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผลิตภัณฑ์จักรสาร สมุนไพร อาหาร และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งในอนาคตก็จะมีสินค้าให้เลือกซื้อเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. ผ่านช่องทางออนไลน์ทาง Facebook Fanpage ที่ชื่อว่า “ทอฝัน By พม.” และ Shopee Thailand ในชื่อร้านว่า torfun.shop และเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ไม่ใช่เฉพาะตลาดในไทย แต่จะเป็นแบรนด์ในระดับอาเซียน

“ETDA มีผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สีสัน การออกแบบ ทำอย่างไรให้เป็นที่น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ และสามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์ของเราให้มีเอกลักษณ์ มีเพียงชิ้นเดียวไม่ซ้ำแบบใคร ส่วน Shopee เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมด้านแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าถึงทุกคนในสังคมได้มากยิ่งขึ้น พม. ได้เอาจุดเด่นของแต่ละหน่วยมาขับเคลื่อนร่วมกัน โดยมีปลายทางคือการลดความเหลื่อมล้ำ แล้วทำให้กลุ่มเปราะบางมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กันก็อยากที่จะเห็นแบรนด์ ทอฝัน By พม.กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทุกคนบอกว่าต้องมี และสามารถที่จะพัฒนาเรื่องอาชีพต่างๆ ต่อไปได้”

อยากให้ลอง “ชม-ใช้” สินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากใบบัว ผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้า ผ้าขาวม้า ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือ คุณภาพคัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยทุกๆ การซื้อถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริง

• พลิกวิกฤตเป็นโอกาส


“นายมีธรรม ณ ระนอง” รองผู้อำนวยการ ETDA ระบุว่า ได้ทำสถิติในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ พบว่าตั้งแต่ปีที่แล้วยอดการใช้อีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นมาก ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็น 50-60% รวมถึงการใช้จ่ายเงินออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Mobile Payment เพิ่มขึ้นเยอะมาก เพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะเป็นตัวสนับสนุนในการทำอาชีพในอนาคต ควรจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจากตรงนี้ เพราะด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นร้านแบบออฟไลน์ จะลำบาก หากสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ การเข้าถึงกลุ่มคนกว้างๆ จะทำได้ดี มีต้นทุนที่ถูก ทั้งนี้ เมื่อพยายามทำให้กลุ่มเปราะปรางสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างรายได้ สิ่งสำคัญเลยก็คือ จะต้องทำให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วย

ขณะที่ด้าน “นางสาวสกาวเดือน วงศ์ตระกูล” Senior, Government Relations บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ พม. ได้เล็งเห็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของ Shopee ในการที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัล ซึ่งตรงกับสิ่งที่ Shopee ทำมาตลอด ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้สู่ชุมชน รวมไปถึงการช่วยเพิ่มการมองเห็นของร้านค้า การแจกโค้ดส่วนลด โค้ดส่งฟรี เพื่อใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าและดึงดูดร้านค้า อย่างร้าน “ทอฝัน By พม.” บนแพลตฟอร์มของ shopee ในช่วงนี้ก็มีโค้ดส่วนลดพิเศษ “totfun100” ส่วนลด100 บาท สำหรับซื้อขั้นต่ำ 450 บาท “torfun50a” ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 250 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไป “ชม-ช้อป” สินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/torfun.shop

• ไทม์ไลน์รายได้สู่ชุมชน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ถูกคัดเลือกจะถูกส่งไปจัดเก็บไว้ที่โกดังสินค้าของ ETDA เมื่อผู้ซื้อทำการโอนเงิน ETDA จะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย โดยมีรูปแบบการจ่ายเงินให้กับกลุ่มอาชีพดังนี้ 1. ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทาง Facebook Fanpage เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ETDA และพร้อมที่จะโอนต่อให้กลุ่มอาชีพได้ทันที 2. ลูกค้าสั่งซื้อผ่าน Shopee เงินจะเข้าบัญชี Wallet ของ Shopee ภายใน 7-15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าโอนเงิน จะถูกโอนต่อเข้าบัญชี ETDA และโอนเงินต่อให้กับกลุ่มอาชีพ

สามารถร่วมสนับสนุนและให้โอกาสสินค้าชุมชนได้มีพื้นที่ยืนในตลาดการค้า สร้างกำลังใจ และสานความฝันของกลุ่มเปราะบางให้เป็นจริงได้ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน By พม.” โดยวันนี้คัดสรรมาให้แล้วกว่า 72 รายการ จาก 17 ชุมชนทั่วฟ้าเมืองไทย มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในแบบต่างๆ มากมาย ที่พร้อมส่งถึงมือทุกคนด้วยหัวใจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ