ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตอินเดีย เข้าเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตอินเดีย เข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย