สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน

พระราชสาส์น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2562 ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน กรุงสตอกโฮล์ม

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวีเดน

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความผูกพันฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสอง จะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการทุกๆ ด้าน พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้า

Advertisement

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

Advertisement

ที่มา : มติชนออนไลน์