โปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพจเฟซบุ๊กพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กที่ก่อตั้งโดยกรมประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่ ตราพระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งมีภาพและข้อความ ดังนี้ โปรดเกล้าฯ ตราพระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

ตราพระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี